Наші видання: «Латинсько-польсько-український словник анатомічних термінів»

Вийшов друком «Латинсько-польсько-український словник анатомічних термінів».

Видання підготував колектив викладачів кафедри анатомії і фізіології нашого Університету:

  • кандидат біологічних наук, доцент Станіслав Іванович Крась,
  • кандидат біологічних наук, доцент Любомир Степанович Вовканич,
  • кандидат біологічних наук, доцент Мирослава Яківна Гриньків,
  • кандидат біологічних наук, доцент Тетяна Миколаївна Куцериб,
  • кандидат біологічних наук, професор Федір Васильович Музика.

Латинсько-польсько-український словник анатомічних термінів / Крась С. І., Вовканич Л. С., Гриньків М. Я. [та ін.]. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2023 – 320 с.

ISBN 978-617-8135-22-5

Довідкове видання укладено на основі сучасної міжнародної анатомічної номенклатури. Словник містить основні анатомічні терміни, які використовують у курсі анатомії людини та нормальної анатомії під час підготовки фахівців із напрямів «Фізична терапія та ерготерапія», «Фізична культура» та «Фізична культура і спорт». Анатомічні терміни вказано трьома мовами з транслітерацією польської та української термінології для іноземних студентів.

Для студентів закладів вищої освіти спортивно-фізкультурного профілю.

Випусковий редактор Оксана Борис
Редактори Єлизавета Лупиніс,

 Григорій Чопик

Дизайн Олександри Оринчин

Прокрутити вгору