Теорія і методика спортивних ігор (тенісу, настільного тенісу, бадмінтону): довідник

Вийшов друком довідник «Теорія і методика спортивних ігор (тенісу, настільного тенісу, бадмінтону)». Автор – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри спортивних та рекреаційних ігор нашого Університету Іван Каратник.

Каратник І.
Теорія і методика спортивних ігор (тенісу, настільного тенісу, бадмінтону): довідник / Іван Каратник. – Львів: ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2023. – 24 с.

ISBN 978-617-8135-13-3

Довідник призначено для допомоги студентам в опрацюванні інформації з дисципліни «Теорія і методика спортивних ігор (тенісу настільного, тенісу, бадмінтону)». Містить інформацію щодо змісту та структури дисципліни, тематики лекцій і практичних занять та змісту і вимог щодо оформлення самостійної роботи. Студенти можуть ознайомитися з тематикою тестових контрольних робіт, системою бального оцінювання знань та екзаменаційними вимогами з дисципліни. Рекомендовано також для індивідуальної та самостійної роботи студентів.

Випусковий редактор Оксана Борис
Редактор Єлизавета Лупиніс, Ольга Громик
Коректор Наталія Величкович
Комп’ютерне верстання і дизайн Олександри Оринчин

Прокрутити вгору