У ЛДУФК відбудеться ІІ Міжнародна студентська наукова конференція «Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузі спорту, обслуговування та охорони здоров’я»

Кафедра економіки та менеджменту Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського запрошує всіх студентів – бакалаврів, магістрів та аспірантів взяти участь у ІІ Міжнародній студентській науковій конференції «Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузі спорту, обслуговування та охорони здоров’я», яка відбудеться 28–29 вересня 2023 року.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

▶ Тенденції та перспективи розвитку сучасного менеджменту

▶ Організаційно-управлінська діяльність у галузі спорту

▶ Тенденції розвитку сфери туризму в Україні

▶ Впровадження принципів менеджменту в сфері надання реабілітаційних послуг

▶ Сфера послуг в Україні: особливості розвитку та стратегічні перспективи

▶ Перспективи розвитку сучасного суспільства

Враховуючи воєнний стан в Україні, форма проведення конференції – очна, заочна. Участь у конференції – безкоштовна. Усі учасники отримають сертифікати.

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

▶ українська

▶ англійська

▶ польська

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:

▶ До 15-го серпня 2023 року бажаючі повинні надіслати заявку на участь та матеріали тез доповідей із розширенням *.doc (*.docx), на електронну скриньку student.ldufk@gmail.com.

▶ Файли назвати прізвищем автора латиною із зазначенням номеру напряму роботи конференції (наприклад: Marchenko_tezi.doc; Marchenko_zayavka.doc).

▶ Відповідальність за зміст тез несуть автори. При цьому оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези, що не відповідають зазначеним вимогам.

▶ Тези студентів приймаються до друку у співавторстві з науковим керівником.

▶ Електронний збірник тез після редакційно-видавничого опрацювання буде розміщений на сайті Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського (на платформі у базі Open Journal Systems (OJS)) та розісланий на електронні скриньки учасників.

▶ Вручення сертифікатів 29 вересня 2023 року.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

▶ максимальний обсяг – до 3 сторінок;

▶ формат А4; поля: ліве – 2,5 см, верхнє, нижнє, праве – 2 см;

▶ шрифт – гарнітура Times New Roman, кегль – 14 пт;

▶ відступ на абзац 1 см, міжрядковий інтервал – 1,5;

▶ ілюстративний матеріал виконується у форматі JPG або TIFF;

▶ порядок оформлення: УДК; великими літерами заголовок; зліва – ім’я та прізвище автора (авторів) із зазначенням студент, магістрант чи аспірант; нижче – інформація про наукового керівника – ім’я та прізвище, науковий ступінь та вчене звання, місце праці; текст тез, який може містити стандартні абревіатури і повинен містити такі складові: Вступ. Мета. Результати. Обговорення і висновки. Ключові слова (3–5). Список літератури.

 

КОНТАКТНІ ОСОБИ З ПИТАНЬ ПРИЙОМУ МАТЕРІАЛІВ:

Вікторія Гуцуляк – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та менеджменту – (097) 410-31-07

Христина Лешко – викладач кафедри економіки та менеджменту – (096) 488-29-15

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЛИСТІ ЗА ПОСИЛАННЯМ:

українська версія

англійська версія

Прокрутити вгору