Теорія і методика спортивних ігор (тенісу, настільного тенісу, бадмінтону): методичні рекомендації для самостійних робіт

Вийшли друком методичні рекомендації для самостійних робіт «Теорія і методика спортивних ігор (тенісу, настільного тенісу, бадмінтону)». Автор – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри спортивних та рекреаційних ігор нашого Університету Іван Каратник.

Каратник І.
Теорія і методика спортивних ігор (тенісу, настільного тенісу, бадмінтону): метод. рекоменд. для самост. роб. / Іван Каратник. – Львів: ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2023. – 36 с.

ISBN 978-617-8135-12-6

Видання містить перелік завдань кожної самостійної роботи, методичні рекомендації до оформлення самостійних робіт, рекомендовану літературу. Подано перелік питань до підсумкового модульного тестування та короткий термінологічний словник основних термінів і понять.
Для студентів, які вивчають дисципліну «Теорія і методика спортивних ігор (теніс, настільний теніс, бадмінтон)» в обсязі, що відповідає навчальній програмі курсу.

Випусковий редактор Оксана Борис
Редактор Єлизавета Лупиніс
Коректор Наталія Величкович
Комп’ютерне верстання і дизайн Олександри Оринчин

Прокрутити вгору