У ЛДУФК 30-го травня відбудеться ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика»

Науковців та викладачів закладів вищої освіти, аспірантів, практиків і молодих науковців запрошують взяти участь у роботі ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика», що відбудеться у Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського 30-го травня поточного року. Форма проведення заходу – змішана.

НАУКОВІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

▶ Сучасні тенденції та перспективи розвитку індустрії гостинності.

▶ Інновації харчових та крафтових технологій для HoReCa.

▶ Актуальні проблеми економіки та менеджменту в сучасних умовах.

▶ Інноваційні тенденції розвитку туризму в Україні та світі.

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ
українська, польська, англійська.

 

УЧАСНИК КОНФЕРЕНЦІЇ ОТРИМАЮТЬ:

• іменний сертифікат учасника конференції (електронний варіант);

• електронний збірник конференції, який також буде розміщений на сайті Університету.

 

Голова організаційного комітету
Марія Паска –
завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу, професор, доктор наук
maria_pas@ukr.net, +38 (067) 302-61-20

Координатор конференції
Уляна Гузар –
доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, кандидат економічних наук
ulyna1@ukr.net, +38 (067) 670-16-60

 

Для участі у конференції необхідно до 18-го травня 2024 року (включно) надіслати на адресу організаційного комітету hostynnist.2020@gmail.com:

1. Заявку (ПІП, науковий ступінь, вчене звання; місце роботи / навчання; назва доповіді, напрям; е-mail, контактний номер телефону).

2. Тези (оформлені відповідно до вимог).

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

1. Тези подати до 18-го травня 2024 року (включно) в електронному варіанті у форматі .doc або .docx, редактор Microsoft Word.

2. Обсяг тез 2–3 сторінки формату А4.

3. Шрифт – Tіmes New Roman, кегль – 14 pt., абзац – 1 см, поля – 2 см, інтервал – 1,5.

4. Ілюстративний матеріал подати у форматі JPG або TIFF.

5. Список використаних джерел оформити відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

6. Назва файлу з тезами та заявки повинна містити прізвище: Коваль_тези та Коваль_заявка.

Організаційний внесок за участь у конференції (редакційно-видавниче опрацювання і публікація тез в електронному збірнику матеріалів конференції та іменний електронний сертифікат учасника) – 100 гривень сплачується після підтвердження організаторами про прийняття тез до друку.

 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ:

Номер рахунку: UA628201720313241003201001852
Валюта рахунку: UAH
МФО банку: 820172
Найменування банку: ДКСУ м. Київ
Код ЄДРПОУ / ІПН: 34606048
Отримувач: Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
Призначення платежу: «За участь у конференції- ГРС – П.І.Б. учасника».

Копію квитанції про оплату надсилати на електронну скриньку hostynnist.2020@gmail.com.

 

Більше інформації про участь у конференції
ЗА ПОСИЛАННЯМ

 

Разом до Перемоги! Все буде Україна!

Прокрутити вгору