У ЛДУФК імені Івана Боберського 21-го вересня відбудеться ІІ Міжнародний науково-практичний семінар «Альтернативний туризм»

Кафедра туризму (в.о. завідувача – Володимир Худоба) Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського запрошує до участі в II Міжнародному науково-практичному семінарі «Альтернативний туризм», присвяченому 20-річчю кафедри. Захід відбудеться 21-го вересня поточного року.

До участі в II Міжнародному науково-практичному семінарі «Альтернативний туризм» організатори запрошують науковців, фахівців-практиків туризму, представників органів влади і місцевого самоврядування, громадських організацій, здобувачів освіти всіх рівнів, у коло інтересів яких входять проблеми пошуку альтернативних шляхів розвитку туризму в Україні, її регіонах та на глобальному рівні.

 

НАУКОВІ НАПРЯМИ СЕМІНАРУ:

▶ Альтернативний туризм як концепція сучасного туризмознавства.

▶ Альтернативні шляхи розвитку туризму в умовах війни.

▶ Нові види і форми туризму як альтернативний напрям розвитку туристичної сфери сьогодення.

▶ Туризм як соціально-культурне явище: нові теоретичні та практичні підходи.

▶ Актуальні проблеми менеджменту туристичної сфери в умовах війни.

▶ Альтернативні моделі готельно-ресторанного і транспортного обслуговування туристів.

▶ Фізична рекреація як чинник розвитку альтернативного туризму.

 

Робочі мови семінару: українська, англійська, німецька, польська.

 

Форма проведення семінару: змішана (офлайн / онлайн на платформі Zoom та / або публікація тез).

 

За результатами семінару буде підготовлено електронний збірник матеріалів семінару, який після редакційно-видавничого опрацювання буде розміщено на сайті ЛДУФК імені Івана Боберського (на платформі Open Journal Systems), а також розіслано усім учасникам електронною поштою.

По завершенні семінару всі учасники отримають електронні сертифікати про участь у заході. Участь у семінарі безкоштовна.

 

Вимоги до оформлення тез доповідей:

Обсяг – до 3 сторінок формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word; шрифт – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ – 1,25 мм; усі поля – 20 мм.

 

Порядок оформлення тез:

✓ ім’я та прізвище автора / авторів (не більше двох);
✓ шрифт напівжирний;
✓ посада, факультет (для студентів);
✓ навчальний заклад, місто (шрифт – курсив);
✓ назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний);
✓ текст (усі текстові запозичення мають супроводжуватися посиланнями у вигляді номера джерела в списку літератури у квадратних дужках);
✓ список літератури слід оформити за ДСТУ 8302:2015 в алфавітному порядку.

 

Зазначимо, що оргкомітет залишає за собою право на наукове та літературне редагування надісланих матеріалів.

Для участі в семінарі та публікації матеріалів необхідно до 10-го вересня 2023 року надіслати на електронну адресу оргкомітету alterturyzm2022@gmail.com тези, оформлені відповідно до вимог, а також заповнити електронну заявку на участь: https://cutt.ly/H6fIBGl

 

Контактні особи:

Володимир Худоба
в.о. завідувача кафедри туризму, кандидат географічних наук, доцент
(098) 992–93–67

Оксана Никига
викладач кафедри туризму, доктор філософії з туризму
(097) 952–14–03

Прокрутити вгору