Увага! Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників ЛДУФК

Відповідно до «Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського та укладання з ними трудових договорів (контрактів)», наказу ректора від 18.03.2024 р. №127-р Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського оголошує конкурс на заміщення наступних посад науково-педагогічних працівників університету.

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

кафедри олімпійської освіти:
доцента (канд.наук (доктор філософії), доцент) – 1,0.

кафедри теорії спорту та фізичної культури:
доцента (доктор наук (канд.наук, доктор філософії), професор (доцент) – 1,0;
доцента (канд.наук (доктор філософії), доцент) – 1,0.

кафедри футболу:
доцента (канд.наук (доктор філософії), доцент) – 1,0.

кафедри атлетичних видів спорту:
зав.кафедри (доктор наук (канд.наук, доктор філософії), професор (доцент) – 1,0;
викладача – 1,0.

кафедри зимових видів спорту:
зав.кафедри (доктор наук (канд.наук, доктор філософії), професор (доцент) – 1,0;
доцента (канд.наук (доктор філософії), доцент) – 1,0;
доцента (канд.наук (доктор філософії), доцент) – 1,0.

кафедри фехтування, боксу та національних одноборств:
зав.кафедри (доктор наук (канд.наук, доктор філософії), професор (доцент) – 1,0;
– карате – старшого викладача – 1,0.

кафедри стрільби та технічних видів спорту:
стрільба з лука – старшого викладача – 1,0.

 

ФАКУЛЬТЕТ ТУРИЗМУ

кафедри економіки та менеджменту:
викладача – 1,0.

кафедри готельно-ресторанного бізнесу:
викладача – 2,0.

кафедри гуманітарних дисциплін:
доцента (канд.наук (доктор філософії), доцент) – 1,0;
основи риторики, етика – старшого викладача – 1,0.

кафедри туризму:
професора (доктор наук, професор) – 1,0;
старшого викладача (канд.наук (доктор філософії)) – 1,0;
викладача (канд.наук (доктор філософії)) – 1,0;
викладача – 1,0.

кафедри спортивного туризму:
викладача – 1,0.

 

ФАКУЛЬТЕТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ОСВІТИ

кафедри інформатики та кінезіології:
спортивна метрологія – старшого викладача (канд.наук (доктор філософії)) – 1,0;
комп’ютерна техніка та математична статистика – викладача – 1,0.

кафедри педагогіки та психології:
доцента (канд. психологічних наук (доктор філософії), доцент) – 1,0;
старшого викладача (канд.наук (доктор філософії)) – 1,0.

кафедри української та іноземних мов:
англійська мова – доцента (канд.наук (доктор філософії), доцент) – 2,0;
англійська мова – старшого викладача – 1,0;
українська мова професійного спілкування – викладача – 1,0.

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕРАПІЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ

кафедри фітнесу та рекреації:
професора (доктор наук, професор) – 1,0.

кафедри анатомії і фізіології:
анатомія, спортивна морфологія – доцента (канд.наук (доктор філософії), доцент) – 1,0;
анатомія – доцента (канд.наук (доктор філософії), доцент) – 1,0.

кафедри біохімії і гігієни:
доцента (канд.наук (доктор філософії), доцент) – 1,0;
старшого викладача (канд.наук (доктор філософії)) – 1,0.

кафедри терапії та реабілітації:
зав.кафедри (доктор наук (канд.наук, доктор філософії), професор (доцент) – 1,0;
доцента (канд.наук (доктор філософії), доцент) – 1,0;
доцента (канд.наук (доктор філософії), доцент) – 1,0;
доцента (канд.наук (доктор філософії), доцент) – 1,0;
викладача – 1,0.

кафедри фізкультурно-спортивної реабілітації та спортивної медицини:
зав.кафедри (доктор наук (канд.наук, доктор філософії), професор (доцент) – 1,0;
доцента (канд.наук (доктор філософії), доцент) – 1,0;
викладача (канд.наук (доктор філософії)) – 1,0.

 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

кафедри хореографії та мистецтвознавства:
теорія і методика викладання сучасного танцю – викладача – 1,0.

кафедри легкої атлетики:
старшого викладача – 2,0.

кафедри водних та неолімпійських видів спорту:
зав.кафедри (доктор наук (канд.наук, доктор філософії), професор (доцент) – 1,0;
плавання – викладача – 1,0

кафедри спортивних та рекреаційних ігор:
доцента (доктор наук (канд.наук, доктор філософії), професор (доцент) – 1,0;
доцента (канд.наук (доктор філософії), доцент) – 1,0;
волейбол – викладача – 1,0.

 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі подають такі документи:

▶ заяву на ім’я ректора університету про допуск до участі в конкурсі, написану власноруч (Додаток 1);
▶ особовий листок з обліку кадрів, власноруч заповнений претендентом та автобіографію;
▶ копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання за профілем кафедри, (з пред’явленням оригіналів цих документів) та інші документи, що свідчать про професійні якості претендента;
▶ документ про підвищення кваліфікації за останні п’ять років (копії довідок, сертифікатів тощо);
▶ копію паспорта та копію трудової книжки (засвідчену за місцем роботи із зазначенням дати засвідчення);
▶ для військовозобов’язаних копію військово-облікового документу (військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, з пред’явленням оригіналів цих документів);
▶ список наукових, навчально-методичних праць (засвідчений у встановленому порядку);
▶ стратегію розвитку кафедри з урахуванням стратегії розвитку ЛДУФК ім. Ів. Боберського (для претендентів на посади завідувачів кафедр).

 

Науковопедагогічні працівники університету для участі у конкурсі подають наступні документи:

▶ заяву на ім’я ректора університету про допуск до участі в конкурсі написану власноруч (Додаток 1);
▶ звіт про роботу на посаді НПП, яка виконувалась у період дії контракту (трудового договору);
▶ список наукових, навчально-методичних праць, засвідчений ученим секретарем університету (Додаток 3);
▶ підвищення кваліфікації та/або стажування протягом останніх п’яти років (за взірцем Додатку 4 та оцінювальної таблиці);
▶ стратегію розвитку кафедри з урахуванням стратегії розвитку ЛДУФК ім. Ів. Боберського (для претендентів на посади завідувачів кафедр).

 

Термін подання документів на конкурс:
з 20 березня по 19 квітня 2024 р.

 

Документи подавати до відділу кадрів за адресою:
79007, м. Львів, вул. Костюшка, 11, відділ кадрів (каб. №109), тел. 255-32-02.

 

Із загальними конкурсними вимогами до претендентів на заміщення посад науково-педагогічних працівників університету визначених Порядком проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського та укладання з ними трудових договорів (контрактів) можна ознайомитись ТУТ

Прокрутити вгору