Вийшла у світ нова книга про патрона нашого вишу – Іван Боберський: український націєтворець

Саме під такою назвою з нагоди 150-ліття від народження Івана Боберського вийшло науково-популярне видання, автором якого є Андрій Сова – доктор історичних наук, професор, доцент кафедри олімпійської освіти Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Сова А. Іван Боберський (1873–1947): український націєтворець. Львів; Дрогобич, 2023. 72 с.

ISBN 978-617-7990-45-7

 

РЕЦЕНЗЕНТИ:

▶ ректор Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, доктор педагогічних наук, професор Євген Никодимович Приступа;

▶ завідувач відділу новітньої історії Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України, кандидат історичних наук, старший дослідник Михайло Васильович Романюк.

Андрій Сова презентує нову книгу про Івана Боберського.
V Міжнародний Фотографічний Фестиваль «Львівські Фото Фестини».
Львів, 18 серпня 2023 р.

 

У пропонованому виданні, на основі архівних документів і матеріалів, висвітлюється життя та діяльність Івана Боберського (14 серпня 1873 р., с. Доброгостів – 17 серпня 1947 р., м. Тржич) – видатного українського націєтворця: державного, військово-політичного і громадського діяча, педагога, організатора, основоположника українського тіловиховання, спортсмена, журналіста, редактора, видавця, перекладача, архівіста, музейника, фотографа, мецената. Подано його моральні настанови та афоризми.

Праця підготовлена з нагоди 150-ліття від народження Івана Боберського та з огляду на проголошення Львівською обласною радою 2023 року – Роком Івана Боберського та Наукового товариства імені Шевченка.

Видання розраховане на всіх, хто цікавиться українською історією та культурою кінця ХІХ – ХХ ст.

Андрій Сова з представниками родини Івана Боберського.
V Міжнародний Фотографічний Фестиваль «Львівські Фото Фестини».
Львів, 18 серпня 2023 р.

 

Світлини та документи, використані у книзі, зберігаються у Центральному державному історичному архіві України у Львові, архіві українського студентського товариства «Січ» у Ґраці; Осередку української культури і освіти у Вінніпезі, Квартирі-музеї родини Івана Франка у Києві, архіві Українського католицького університету, архіві Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, Бродівському історико-краєзнавчому музеї, Науковому товаристві імені Шевченка в Америці; приватних архівах Юрія Волощака, Степана Гайдучка, Лесі Крип’якевич, Богдана Лисейка, Романа Метельського, Андрія Сови, Лесі Чабан.

Праця видана за підтримки та сприяння родини Івана Боберського, Андрія Козири, голови Трускавецької міської ради Андрія Кульчинського, спортивно-патріотичного товариства «Шквал».

Велика подяка всім, хто рецензував, сприяв та підтримував.

Перспективи подальших досліджень полягають в пошуку, опрацюванні і публікації творчої спадщини та епістолярію Івана Боберського.

У Львові давно вже назріла потреба встановити пам’ятник Іванові Боберському (найвідповідніше місце для того – площа «Сокола-Батька» у Стрийському парку). Також пам’ятник і таблиці Славному Українцю мають з’явитися у с. Доброгостові, Трускавці, Дрогобичі, Самборі та в інших населених пунктах України й діаспори, з якими пов’язані його життя та діяльність!

 

Андрій Козира

Прокрутити вгору