XXVІIІ Міжнародна наукова конференція «Молода спортивна наука України – 2024»

16 – 17 травня 2024 року у Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського відбудеться традиційна, XXVІIІ Міжнародна наукова конференція «Молода спортивна наука України – 2024». Форма проведення заходу – он-лайн.

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

▶ теорія та методика підготовки спортсменів; олімпійський, паралімпійський і професійний спорт;

▶ фізичне виховання різних верств населення;

▶ фізична терапія; адаптивне фізичне виховання; медико-біологічні основи фізичного виховання і спорту;

▶ проблеми здоров’я людини, фітнесу, рекреації, туризму; готельно-ресторанної справи, підготовка кадрів та управління у сфері фізичного виховання і спорту.

Робочі мови конференції – українська, англійська, польська.

У програмі заплановані пленарні та секційні засідання, екскурсії.

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:

▶ у випадку участі з публікацією: до 31-го березня 2024 року надіслати на електронну скриньку msnu.ldufk@gmail.com тези, оформлені згідно наведених нижче вимог; до 15-го квітня 2024 року надіслати на цю ж адресу заявку із темою доповіді та копію квитанції про оплату реєстраційного внеску;

▶ у випадку участі без публікації: до 15-го квітня 2024 року надіслати на вказану вище адресу заявку із темою доповіді та копію квитанції про оплату реєстраційного внеску.

Реєстраційний внесок200 грн (покриває витрати на технічне забезпечення доповідей та сертифікат). Розрахунковий рахунок отримувача UA628201720313241003201001852 Код отримувача 34606048. Призначення платежу «Оплата реєстраційного внеску МСНУ» або «Оплата публікації».

 

ЗАЯВКА:

1. Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання.
2. Місце роботи / навчання (ЗВО, факультет).
3. Назва доповіді.
4. Напрям (вибрати зі вказаних вище)
5. E-mail (обов’язково!).
6. Контактний номер телефону.

Матеріали будуть надруковані після конференції.
Мови видання – українська, англійська.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

• максимальний обсяг – до 3000 друкованих знаків без пробілів;
• формат А 4; поля: ліве – 2,5, верхнє, нижнє, праве – 2 см;
• шрифт – гарнітура Times New Roman, кегль – 14 пт;
• відступ на абзац 1 см, міжрядковий інтервал – 1,5;
• між словами 1 пробіл;
• ілюстративний матеріал виконується у форматі JPG або TIFF;
• порядок оформлення: УДК; великими літерами заголовок; нижче – ім’я та прізвище автора (авторів); нижче – місце праці (навчання) автора (авторів), текст, список літератури;
• текст може містити стандартні абревіатури і повинен містити такі складові: Вступ. Мета / Завдання. Методи. Результати. Обговорення і висновки. Ключові слова (3–5). Список літератури.

Увага! Відповідальність за зміст несуть автори.
! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези, що не відповідають зазначеним вимогам.

Після перегляду тез повідомлення про прийняття до друку (чи відхилення) і реквізити для оплати будуть надіслані авторові лише на електронну адресу. Тільки тоді (!) автор оплачує публікацію і надсилає копію квитанції про оплату на e-mail: msnu.ldufk@gmail.com

Редакційно-видавниче опрацювання матеріалу – 90 грн за 1 сторінку авторського рукопису.

 

КОНТАКТИ ДЛЯ ДОВІДОК:

Голова оргкомітету
проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків
Андрій Степанович Вовканич
Тел.: +38 (032) 255-32-15
Моб.: +38 (097) 33-522-91
E-mail: avovkinfiz@i.ua

 

Секретар оргкомітету
завідувач докторантури
Лілія Осипівна Свищ
Тел.: +38 (032) 260-31-94

Прокрутити вгору