Про факультет

Історія факультету післядипломної та заочної освіти

Графіки складання заліково – екзаменаційних сесій на Дошці оголошень

У 2010 році факультет був перейменований на факультет підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти.

У 2018 році факультет перейменований на факультет післядипломної та заочної освіти.

За структурою університету до факультету належать такі кафедри:

– кафедра педагогіки та психології;
– кафедра інформатики та кінезіології;
– кафедра української та іноземних мов.

На факультеті працює вчена рада, члени якої є провідними фахівцями у галузі освіти, науки, фізичної культури та спорту.

Факультет здійснює підготовку фахівців у галузях знань 01 «Освіта», 07 «Управління та адміністрування», 22 «Охорона здоров’я», 24 «Сфера обслуговування», за різними рівнями вищої освіти. Форма навчання – заочна на місцях державного та позадержавного замовлення.

1. Рівень вищої освіти «Бакалавр».

Спеціальності підготовки бакалаврів:

– 014.11 «Середня освіта (фізична культура)»;
– 017 «Фізична культура і спорт»;
– 024 «Хореографія»;
– 073 «Менеджмент»;
– 241 «Готельно-ресторанна справа»;
– 241 «Туризм».

Термін навчання для здобуття рівня вищої освіти «Бакалавр» – 5 років. По закінченні навчання видається диплом встановленого зразка.

2. Рівень вищої освіти «Магістр».

Спеціальності підготовки магістрів:

– 014.11 «Середня освіта (фізична культура)»;
– 017 «Фізична культура і спорт»;
– 024 «Хореографія»;
– 073 «Менеджмент»;
– 227 «Фізична терапія, ерготерапія»;
– 241 «Готельно-ресторанна справа»;
– 242 «Туризм»

Термін навчання для здобуття рівня вищої освіти «Магістр» за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» – 2 роки; за іншими спеціальностями – 1 рік і 4 місяці. По закінченні навчання видається диплом встановленого зразка.

На факультеті також здійснюється підготовка фахівців рівня вищої освіти «Бакалавр» за скороченим терміном навчання:
– на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» або рівня вищої освіти «Молодший бакалавр». Форма навчання – заочна на місцях державного та позадержавного замовлення.  Термін навчання – 3 або 4 роки в залежності від попередньо отриманої спеціальності.
– на базі рівня вищої освіти «Бакалавр». Форма навчання – заочна на місцях позадержавного замовлення. Термін навчання – 3 роки.
На факультеті також здійснюється підготовка іноземних громадян за зазначеними вище базовими ліцензованими спеціальностями.

На факультеті проводиться підготовка іноземних громадян за зазначеними вище базовими ліцензованими спеціальностями.

Факультет проводить підвищення кваліфікації сфери «Фізична культура і спорт»:
– вчителів фізичної культури загальноосвітніх шкіл;
– викладачів вищих закладів освіти;
– тренерів-викладачів вищої, першої, другої категорій з різних видів спорту;
– фахівців структур управління закладами та організаціями сфери фізичної культури і спорту.

Навчання вказаних категорій фахівців здійснюється за окремими освітніми програмами. Форма навчання – очна, дистанційна, змішана в залежності від епідеміологічної ситуації. По закінченні навчання видається свідоцтво встановленого зразка.

На факультеті працює вчена рада, члени якої є провідними фахівцями у сфері освіти, науки, фізичної культури та спорту.

Перспективними напрямками розвитку факультету є:
1. Розширення кількості та удосконалення змісту освітніх програм для підготовки фахівців за ліцензованими спеціальностями.
2. Удосконалення змісту освітніх програм для підвищення кваліфікації фахівців сфери фізичної культури і спорту.
3. Удосконалення процесу дистанційного навчання студентів та слухачів курсів підвищення кваліфікації.
4. Підготовка друкованих та електронних навчально-методичних матеріалів для студентів і слухачів курсів підвищення кваліфікації.
5. Проведення профорієнтаційної роботи з інформування та залучення на навчання абітурієнтів, в тому числі іноземних громадян.

Адреса деканату: вул. Костюшка, 11, м. Львів, 79008 (головний корпус ЛДУФК імені Івана  Боберського), телефон (032) 255-32-05.

Прокрутити вгору