Наші видання: Андрій Мандюк «Теоретико-методичні основи формування культури вільного часу школярів з використанням різних форм рухової активності»

Пропонуємо ознайомитися з монографією «Теоретико-методичні основи формування культури вільного часу школярів з використанням різних форм рухової активності». Автор – доктор наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри теорії та методики фізичної культури нашого Університету Андрій Мандюк.

Мандюк А.
Теоретико-методичні основи формування культури вільного часу школярів з використанням різних форм рухової активності : монографія / Андрій Мандюк. – Львів: ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2024. – 400 с.

ISBN 978-617-8135-23-2

У монографії описано сучасні підходи до вивчення сфери вільного часу людини. Подано найпоширеніші методи дослідження особливостей рухової активності учнів у вільний час, які застосовують науковці різних країн.

За допомогою технології Fitness Tracker визначено денний і тижневий обсяг рухової активності учнів загальноосвітніх шкіл. Доповнено дані досліджень щодо структури вільного часу учнів загальноосвітніх шкіл. Представлено дані про рівень залучення учнів загальноосвітніх шкіл до різних форм рухової активності впродовж навчального дня й у вільний час. Установлено найпопулярніші види рухової активності серед учнів загальноосвітніх шкіл. Здійснено оцінювання та порівняльний аналіз індикаторів, пов’язаних із руховою активністю, в Україні та країнах-членах Active Healthy Kids Global Alliance. Проведено комплексне оцінювання функціонального стану відкритих спортивних майданчиків та встановлено середню денну відвідуваність дітьми різних вікових категорій цього типу споруд. Доповнено відомості щодо місця рухової активності в інформаційному середовищі учнів загальноосвітніх шкіл

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів фізичної культури і спорту, учителів, тренерів, аспірантів, студентів.

Випусковий редактор Оксана Борис
Редактори Єлизавета Лупиніс, Наталія Величкович
Комп’ютерне верстання і дизайн обкладинки Олександри Оринчин

Прокрутити вгору