У ЛДУФК імені Івана Боберського 12-го жовтня відбудеться ІV Міжнародна конференція «Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності»

Львівський державний університеті фізичної культури імені Івана Боберського запрошує науковців, викладачів закладів вищої освіти, керівників і фахівців підприємств узяти участь в роботі ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності», приуроченої 150-літтю від народження Івана Боберського, що буде проведена 12-го жовтня 2023 року.

НАУКОВІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

▶ Сучасні тенденції та стратегії розвитку готельно-ресторанного бізнесу

▶ Інновації харчових та крафтових технологій для HoReCa

▶ Розвиток туристичної сфери в умовах глобалізації

▶ Стан та перспективи розвитку економіки та менеджменту індустрії гостинності

▶ Прогресивність в освіті. Ефективні способи викладання та навчання

 

Робочі мови конференції – українська, англійська, польська, німецька

У зв’язку із воєнним станом в Україні, організаційний комітет передбачив проведення відеоконференції з можливістю особистої участі у засіданнях.

 

Учасники конференції отримають:

▶ іменний електронний сертифікат учасника конференції;

▶ електронний збірник конференції, який також буде розміщений на сайті Університету.

 

Для участі у конференції необхідно до 5-го жовтня 2023 року (включно)
надіслати на електронну адресу організаційного комітету hostynnist.2020@gmail.com
:

1. Заявку (ПІП, науковий ступінь, вчене звання; місце роботи / навчання; назва доповіді, напрям; е-mail, контактний номер телефону).

2. Тези (оформлені відповідно до вимог).

 

Вимоги до оформлення тез доповідей:

1. Тези подати до 1-го жовтня 2023 року (включно) в електронному варіанті у форматі .doc або .docx, редактор Microsoft Word.

2. Обсяг тез 2–3 сторінки формату А4.

3. Шрифт – Tіmes New Roman, кегль – 14 pt., абзац – 1 см, поля – 2 см, інтервал – 1,5.

4. Ілюстративний матеріал подати у форматі JPG або TIFF.

5. Список використаних джерел оформити відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

6. Назва файлу з тезами та заявки повинна містити прізвище: Мельник_тези та Мельник_заявка.

 

Кількість поданих матеріалів від одного автора не обмежена.

Тези студентів приймаються лише у співавторстві з науковим керівником.

За зміст поданих матеріалів відповідають автори.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези, що не відповідають зазначеним вимогам.

 

Організатор конференції
завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу, професор Марія Паска – (067) 302-61-20.

Координатор конференції
доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу Уляна Гузар – (067) 670-16-60.

 

Сподіваємося на плідну співпрацю!

Слава Україні! Героям Слава!

Прокрутити вгору