У ЛДУФК відбувся навчальний семінар «Зміна парадигми освітнього процесу з фізичного виховання в умовах реформування» (Фото)

З 16-го по 29-е травня поточного року у Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського тривав навчальний семінар «Зміна парадигми освітнього процесу з фізичного виховання в умовах реформування», який відбувся згідно програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти «Школа педагогічної майстерності: освіта як інструмент безперервного професійного розвитку викладача закладу вищої освіти». Спікер – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри теорії та методики фізичної культури, заслужений учитель України Наталія Сороколіт.

За ініціативи кафедри педагогіки та психології (завідувач – доцент Валерій Соловйов) і підтримки кафедри теорії та методики фізичної культури (завідувачка – професорка Іванна Боднар) і факультету післядипломної та заочної освіти (декан – професор Олег Сидорко), науково-педагогічні працівники ЛДУФК імені Івана Боберського з 16-го по 29-е травня поточного року були учасниками навчального семінару «Зміна парадигми освітнього процесу з фізичного виховання в умовах реформування» за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Школа педагогічної майстерності: освіта як інструмент безперервного професійного розвитку викладача закладу вищої освіти». Керівник курсів підвищення кваліфікації – професор Світлана Криштанович.

Слухачі семінару мали можливість проаналізувати передумови реформування шкільної освіти на сучасному етапі; виокремити чинники якісної освіти. Окрім цього значний інтерес викликала у слухачів концепція «Нової української школи»: її головні компоненти, особливості та сутність компетентнісного, діяльнісного підходів; можливість реалізації наскрізних умінь в освітньому процесі здобувачів закладів загальної середньої освіти.

Важливими принципами освітньої реформи «Нова українська школа» є принципи педагогіки партнерства та «дитиноцентризму» (студентоцентризму) в освітньому процесі – запорука ефективного навчання. Особливості організації освітнього процесу в умовах НУШ: особистісно-орієнтована модель освіти, формування загальнолюдських цінностей, структура освітнього процесу, організація освітнього середовища. Етапи впровадження освітньої реформи «Нова українська школа».

Особливу увагу спікерка приділила путівникам стандарту фізкультурної освітньої галузі в 1–4 класах та освітньої галузі «Фізична культура» для учнів 5–9 класів. З науково-педагогічними працівниками детально проаналізовано принципи, структуру стандартів освіти та очікувані результати навчання здобувачів освіти, а також зміст освітньої галузі в умовах НУШ.

Окрім цього, зосереджено увагу на нововведеннях у плануванні освітнього процесу: змісті типової освітньої програми, модельної навчальної програми, інноваційних варіативних модулях, календарно-тематичному плануванні предмета «Фізична культура» в умовах НУШ.

Також слухачі мали можливість опрацювати методичні прийоми та педагогічні ситуації, які спрямовані на формування у здобувачів освіти ключових компетентностей нової української школи засобами фізичного виховання.

Учасники семінару отримали необхідну та корисну інформацію про зміну форм та способів оцінювання навчальних досягнень у сучасній школі: поточне, тематичне, підсумкове оцінювання. Також науково-педагогічні працівники семінару мали можливість опрацювати питання застосування формувального оцінювання у фізичному вихованні та його технік.

На прикінцевій зустрічі керівник програми підвищення кваліфікації Світлана Криштанович та спікер семінару Наталія Сороколіт підвели підсумки роботи групи КПК-18 й урочисто вручили учасникам сертифікати про успішне завершення навчання.

Бажаємо учасникам семінару здобуті нові знання та уміння ефективно використовувати у своїй науково-педагогічній діяльності.

Прокрутити вгору