Захисти в разовій спеціалізованій вченій раді

Орфін Андрій Ярославович

Разова СВР 7/24

Орфін Андрій Ярославович

Шифр та назва галузі знань – 22 «Охорона здоров’я»

Код та назва спеціальності – 227 Терапія та реабілітація

Назва дисертації: «Фізична терапія осіб працездатного віку хворих на ВІЛ / СНІД з респіраторними ускладненнями та синдромом втоми».

Інформація про захист: __________ 2024 року о ___:00 год. в аудиторії № ___ Львівського державного університету  фізичної культури (вул. Т.Костюшка,11).

Дисертаційна робота                                   (Електронний підпис до дисертаційної роботи)

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Інформація про склад ради

Посилання на веб-сайт (де здійснюватиметься трансляція захисту дисертації)

Рецензент: Павлова Юлія Олександрівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту (спеціальність 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення), професор, професор кафедри теорії та методики фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури імені Івана  Боберського.

Рецензія: Павлової Ю. О.

Офіційні опоненти:

Майструк Микола Іванович доктор наук з фізичного виховання та спорту (спеціальність 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення), професор, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії Хмельницького національного університету, м. Хмельницький;

Відгук офіційного опонента: Майструка М.І.

Нестерак Роксолана Вікторівна, доктор медичних наук (спеціальність 14.01.11– кардіологія), професор, завідувач кафедри фізичної та реабілітаційної медицини Івано-Франківського національного медичного університету, м. Івано-Франківськ;

Відгук офіційного опонента: Нестерак Р.В.

Одинець Тетяна Євгенівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту (спеціальність 24.00.03 – фізична реабілітація), професор, завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії Хортицької національної академії, м. Запоріжжя.

Відгук офіційного опонента: Одинець Т.Є.

Інформація про дату, час і місце проведення публічного захисту дисертації

Рішення разової спеціалізованої вченої ради

Відеозапис трансляції захисту Орфіна А.Я.

[згорнути]
Музика Остап Федорович

Разова СВР 6/24

Музика Остап Федорович

Шифр та назва галузі знань – 22 «Охорона здоров’я»

Код та назва спеціальності – 227 Терапія та реабілітація

Назва дисертації: «Диференційований підхід до оцінювання функціонування в системі фізичної терапії військовослужбовців».

Інформація про захист: __________ 2024 року о ___:00 год. в аудиторії № ___ Львівського державного університету  фізичної культури (вул. Т.Костюшка,11).

Дисертаційна робота                                   (Електронний підпис до дисертаційної роботи)

Інформація про склад ради

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Посилання на веб-сайт (де здійснюватиметься трансляція захисту дисертації)

Рецензент: Бас Ольга Андріївна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, (спеціальність 24.00.03 – фізична реабілітація), доцент, доцент кафедри терапії та реабілітації Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Рецензія: Бас О.А.

Офіційні опоненти:

Неханевич Олег Борисович – доктор медичних наук (спеціальність 14.01.24 – лікувальна фізкультура та спортивна медицина), професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини та валеології Дніпровського державного медичного університету.

Відгук офіційного опонента Неханевича О.Б.

Андрійчук Ольга Ярославівна – доктор наук з фізичного виховання та спорту (спеціальність 24.00.03 – фізична реабілітація), професор, завідувач кафедри фізичної терапіїї та ерготерапії Волинського національного університету імені Лесі Українки;

Відгук офіційного опонента: Андрійчук О.Я.

Юденко Оксана Вадимівна – кандидат педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти), доцент, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії наукового супроводження розроблення нормативів і стандартів з фізичної підготовки і спорту наукового центру проблем фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту Навчально-наукового інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій Національного університету оборони України.

Відгук офіційного опонента: Юденко О.В.

Інформація про дату, час і місце проведення публічного захисту дисертації

Рішення разової спеціалізованої вченої ради

Відеозапис трансляції захисту Музики О.Ф.

[згорнути]
Яцковський Володимир Володимирович

Разова СВР 5/24

Яцковський Володимир Володимирович

Шифр та назва галузі знань – 01 Освіта/Педагогіка

Код та назва спеціальності –017 фізична культура і спорт

Назва дисертації: «Удосконалення тактичних дій в нападі студентських команд з баскетболу 3х3».

Інформація про захист: 26 червня 2024 року о 12:00 год. в аудиторії № 312 Львівського державного університету  фізичної культури (вул. Т.Костюшка,11)

Дисертаційна робота (Електронний підпис до дисертаційної роботи)

Інформація про склад ради

Рецензія: Хіменес Х.Р.                                                     (Електронний підпис)

Рецензія: Карпа І.Я.                                                        (Електронний підпис)

Відгук офіційного опонента: Костюкевич В.М.           (Електронний підпис)

Відгук офіційного опонента: Тищенко В.О.                   (Електронний підпис)

Інформація про дату, час і місце проведення публічного захисту дисертації

Рішення разової спеціалізованої вченої ради

Відеозапис трансляції захисту Яцковського В.В.

[згорнути]
Римик Владислав Романович

Разова СВР 4/24

Римик Владислав Романович

Шифр та назва галузі знань – 01 Освіта/Педагогіка

Код та назва спеціальності –017 Фізична культура і спорт

Назва дисертації: «Спеціальна фізична підготовка зі спрямованим розвитком психофізичних якостей майбутніх поліцейських»

Інформація про захист: 12 червня 2024 року о 12:00 год. в аудиторії № 312 Львівського державного університету  фізичної культури (вул. Т.Костюшка,11).

Дисертаційна робота                         (Електронний підпис до дисертаційної роботи)

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Інформація про склад ради

Рецензент Хіменес Христина Робертівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теорії спорту та фізичної культури ЛДУФК ім. Івана Боберського.

Рецензія Хіменес Х. Р.                                        Електронний підпис

Офіційні опоненти:

Романчук Сергій Вікторович, д-р наук з фізичного виховання та спорту, професор, начальник кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів;

Відгук офіційного опонента Романчука С.В.              Електронний підпис

Мельніков Андрій Вікторович, д-р педагогічних наук, доцент, начальник кафедри фізичного виховання і спорту Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький;

Відгук офіційного опонента Мельнікова А. В.            Електронний підпис

Андрес Андрій Степанович, канд. наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри фізичного виховання Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів.

Відгук офіційного опонента Андреса А.С.                   Електронний підпис

Інформація про дату, час і місце проведення публічного захисту дисертації

Рішення разової спеціалізованої вченої ради

Відеозапис трансляції захисту Римика Владислава Романовича

[згорнути]
Фіщук Ігор Михайлович

Разова СВР 3/24

Фіщук Ігор Михайлович

Шифр та назва галузі знань – 01 Освіта/Педагогіка

Код та назва спеціальності –017 Фізична культура і спорт

Назва дисертації: «Удосконалення військово-прикладної фізичної підготовки курсантів через оптимізацію змісту вибіркових дисциплін».

Інформація про захист:  23 травня 2024 року о 13:00 год. в авдиторії № 312 Львівського державного університету  фізичної культури (вул. Т.Костюшка,11).

Дисертаційна робота                            (Електронний підпис до дисертаційної роботи)

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Інформація про склад ради

Рецензент: Хіменес Христина Робертівна, канд. наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теорії спорту та фізичної культури ЛДУФК ім. Івана Боберського.

Рецензія: : Хіменес Христини Робертівни                                         Електронний підпис

Офіційні опоненти:

Єдинак Геннадій Анатолійович, д-р наук з фізичного виховання та спорту, професор, професор кафедри теорії і методики фізичного виховання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський;

Відгук офіційного опонента: Єдинака Г. А.                                  Електронний підпис

Мельніков Андрій Вікторович, д-р педагогічних наук, доцент, начальник кафедри фізичного виховання і спорту Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький;

Відгук офіційного опонента: Мельнікова А.В.                             Електронний підпис

Воронцов Олександр Станіславович, канд. педагогічних наук, професор кафедри спеціальної фізичної і бойової підготовки навчально-наукового тренінгові центру оперативно-бойової підготовки Національної академії Служби безпеки України, м. Київ.

Відгук офіційного опонента: Воронцова О.С.                             Електронний підпис

Інформація про дату, час і місце проведення публічного захисту дисертації

Рішення разової спеціалізованої вченої ради

Відеозапис трансляції захисту Фіщука І.М.

[згорнути]
Гребінка Галина Ярославівна

Разова СВР 2/24

Гребінка Галина Ярославівна

Шифр та назва галузі знань – 01 Освіта/Педагогіка

Код та назва спеціальності –017 Фізична культура і спорт

Назва дисертації: «Удосконалення фізичної та технічної підготовки баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки».

Інформація про захист: 01 травня 2024 року об  11.00 год. в аудиторії № 312 Львівського державного університету  фізичної культури (вул. Т.Костюшка,11).

Дисертаційна робота                            (Електронний підпис до дисертаційної роботи)

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Інформація про склад ради

Рецензент: Каратник Іван Васильович канд. наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри спортивних та рекреаційних ігор Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Рецензія: Каратника І.В.                                                                  Електронний підпис

Офіційні опоненти:

Мітова Олена Олександрівна, д-р наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри спортивних ігор Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту

Відгук офіційного опонента: Мітової О.О.                              Електронний підпис

Безмилов Микола Миколайович, д-р наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теорії та методики спортивної підготовки і резервних можливостей спортсменів Національного університету фізичного виховання і спорту України;

Відгук офіційного опонента:  Безмилова М.М.                     Електронний підпис

Вознюк Тетяна Володимирівна, канд. наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри теорії і методики спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Відгук офіційного опонента: Вознюк Т.В.                                   Електронний підпис

Інформація про дату, час і місце проведення публічного захисту дисертації

Рішення разової спеціалізованої вченої ради

Відеозапис трансляції захисту Гребінки Г.Я.

[згорнути]
Гук Ганна Ігорівна

Разова СВР 1/24

Гук Ганна Ігорівна

Шифр та назва галузі знань – 01 Освіта/Педагогіка

Код та назва спеціальності –014 Середня освіта (фізична культура)

Назва дисертації: «Фізичне виховання дітей середнього шкільного віку інклюзивних класів засобами настільного тенісу».

Інформація про захист: 17 квітня 2024 року об 11:00 год. в авдиторії № 312 Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського (вул. Т.Костюшка,11).

Дисертаційна робота                             (Електронний підпис до дисертаційної роботи)

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Інформація про склад ради

Рецензент: Пасічник Вікторія Михайлівна доктор. наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри спортивних та рекреаційних ігор Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Рецензія Пасічник В.М.                                                    (Електронний підпис)

Офіційні опоненти:

Григус Ігор Михайлович д-р медичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту охорони здоров’я Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне

Відгук офіційного опонента: Григуса І.М.              (Електронний підпис)

Когут Ірина Олександрівна д-р наук з фізичного виховання та спорту, професор, професор кафедри професійного, неолімпійського та адаптивного спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України, м. Київ

Відгук офіційного опонента:  Когут І.О.                   (Електронний підпис)

Чопик Роман Володимирович канд. педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, м. Дрогобич.

Відгук офіційного опонента:  Чопик Р.В.                     (Електронний підпис)

Інформація про дату, час і місце проведення публічного захисту дисертації

Рішення разової спеціалізованої вченої ради

Відеозапис трансляції захиту дисертації Гук Ганни Ігорівни

[згорнути]
Петрусенко Олександра Миколаївна

Разова СВР 3/23

Петрусенко Олександра Миколаївна 

Шифр та назва галузі знань – 01 Освіта/Педагогіка

Код та назва спеціальності – 014 Середня освіта (фізична культура)

Назва дисертації: «Удосконалення адаптивної поведінки школярів з розладами аутичного спектра при використанні програми пріоритетного розвитку координаційних здібностей»

Інформація про захист: 15 вересня 2023 року о 11:00 год. в аудиторії № 312 Львівського державного університету  фізичної культури (вул. Т.Костюшка,11).

Дисертаційна робота (Електронний підпис до дисертаційної роботи)

Інформація про склад ради

Рецензія: Римар О.В.                                          Відгук Римар О.В. з електронним підписом

Відгук офіційного опонента: Григус І.М.        Відгук Григус І.М. з електронним підписом

Відгук офіційного опонента: Когут І.О.            Відгук Когут І.О. з електронним підписом

Відгук офіційного опонента: Чопик Р.В.          Відгук Чопик Р.В. з електронним підписом

Інформація про дату, час і місце проведення публічного захисту дисертації:

Рішення разової спеціалізованої вченої ради :

Відеозапис трансляції захисту Петрусенко О.М.

[згорнути]
Лисейко Костянтин Володимирович

Разова СВР 1/23

Лисейко Костянтин Володимирович

Шифр та назва галузі знань – 01 Освіта/Педагогіка

Код та назва спеціальності – 017 фізична культура і спорт

Назва дисертації: «Розвиток ігрових видів спорту в територіальних громадах Івано-Франківської області».

Інформація про захист: 08 вересня 2023 року о 15:00 год. в аудиторії № 308 Львівського державного університету  фізичної культури (вул. Т.Костюшка,11).

Дисертаційна робота (Електронний підпис до дисертаційної роботи)

Інформація про склад ради

Рецензія: Хіменес Х.Р.    Електронний підпис

Відгук офіційного опонента: Томенка О.А.     Електронний підпис

Відгук офіційного опонента: Дорошенка Е.Ю.     Електронний підпис

Відгук офіційного опонента: Бондар А.С.          Електронний підпис

Інформація про дату, час і місце проведення публічного захисту дисертації:

Рішення разової спеціалізованої вченої ради :

Відеозапис трансляції захисту Лисейка К.В.

[згорнути]
Наконечний Роман Богданович

Разова СВР 6/22

Наконечний Роман Богданович

Шифр та назва галузі знань – 01 Освіта/Педагогіка

Код та назва спеціальності – 017 фізична культура і спорт

Назва дисертації: «Тактична підготовка футболістів віком 11-12 років із використанням інтерактивних завдань».

Дисертаційна робота

Інформація про склад ради

Рецензія: Мельник В.О.

Рецензія: Карпа І.

Рецензія: Карпа І. Електронний підпис

Відгук офіційного опонента: Тищенко В.О.

Відгук офіційного опонента: Костюкевич В.М.

Інформація про дату, час і місце проведення публічного захисту дисертації:

Рішення разової спеціалізованої вченої ради :

Відеозапис трансляції захисту Наконечного Р.Б.

[згорнути]
Арабський Андрій Петрович

Разова СВР 5/22

Арабський Андрій Петрович

Шифр та назва галузі знань – 01 Освіта/Педагогіка

Код та назва спеціальності – 017 фізична культура і спорт

Назва дисертації: «Удосконалення критеріїв відбору спортсменів у стрибках в воду на етапі початкової підготовки».

Дисертаційна робота

Інформація про склад ради:

Рецензія: Павлось О. О. Електронний підпис

Рецензія: Пітина М.П. Електронний підпис

Відгук офіційного опонента: Ганчара І.Л. Електронний підпис

Відгук офіційного опонента: Пилипко О.О. Електронний підпис

Інформація про дату, час і місце проведення публічного захисту дисертації:

Рішення разової спеціалізованої вченої ради

Відеозапис трансляції захисту Арабського А.П.

[згорнути]
Мороз Соломія Романівна
Никига Оксана Василівна

Разова СВР 3/22

Никига Оксана Василівна

Шифр та назва галузі знань – 24 Сфера обслуговування

Код та назва спеціальності – 242 туризм

Назва дисертації: «Інноваційний розвиток гастрономічного туризму в регіоні (на прикладі Львівської області)»

Дисертаційна робота

Інформація про склад ради

Рецензія Васильчак С.В. Електронний підпис

Відгук офіційного опонента: Давидової О.Ю. Електронний підпис

Відгук офіційного опонента: Федоришиної Л.М. Електронний підпис

Відгук офіційного опонента: Кушнірук Г.В. Електронний підпис

Інформація про дату, час і місце проведення публічного захисту дисертації:

Рішення разової спеціалізованої вченої ради
Відеозапис трансляції захисту Никиги О.В.

[згорнути]
Ю Лювей

Разова СВР 2/22

Ю Лювей

Шифр та назва галузі знань – 01 Освіта/Педагогіка

Код та назва спеціальності – 017 фізична культура і спорт

Назва дисертації: «Удосконалення фізичної підготовки кваліфікованих бадмінтоністів на етапі попередньої базової підготовки».

Дисертаційна робота

Інформація про склад ради

Рецензія: Мельник В.О.

Відгук офіційного опонента: Тищенко В.О.  Електронний підпис

Відгук офіційного опонента: Дорошенко Е.Ю.

Відгук офіційного опонента: Собко І.М.

Інформація про дату, час і місце проведення публічного захисту дисертації:

Рішення разової спеціалізованої вченої ради :

Відеозапис трансляції захисту Ю Лювей

[згорнути]
Палевич Сергій Володимирович

Разова СВР 1/22

Палевич Сергій Володимирович

Шифр та назва галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка

Код та назва спеціальності: 017 Фізична культура і спорт

Назва дисертації – Удосконалення підсумкового контролю фізичної підготовки курсантів вищих закладів військової освіти».

Дисертаційна робота

Інформація про склад ради

Рецензія: Боднар І.Р.

Рецензія: Окопного А.М.

Відгук офіційного опонента: Романчука С.В.  Електронний підпис

Відгук офіційного опонента: Пронтенка К.В.  Електронний підпис

Інформація про дату, час і місце проведення публічного захисту дисертації

Рішення разової спеціалізованої вченої ради

Відеозапис трансляції захисту Палевича С.В.

[згорнути]
Прокрутити вгору