Навчальні плани

017 Фізична культура і спорт

Навчальний план підготовки доктора філософії за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт, денне 2022-23 н.р.

Навчальний план підготовки доктора філософії за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт, заочне 2022-23 н.р.

Навчальний план підготовки доктора філософії з галузі знань 01 Освіта за спеціальністю Фізична культура і спорт, 2016 рік

Навчальний план підготовки доктора філософії з галузі знань 01 Освіта за спеціальністю Фізична культура і спорт, стаціонар 2020 рік

Навчальний план підготовки доктора філософії з галузі знань 01 Освіта за спеціальністю Фізична культура і спорт, заочне 2020 рік

Навчальний план підготовки доктора філософії з галузі знань 01 Освіта за спеціальністю Фізична культура і спорт, стаціонар 2021-22 н.р

Навчальний план підготовки доктора філософії з галузі знань 01 Освіта за спеціальністю Фізична культура і спорт, заочне 2021-22 н.р.

[згорнути]
227 Фізична терапія, ерготерапія

Навчальний план підготовки підготовки доктора філософії за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія, денне 

Навчальний план підготовки підготовки доктора філософії за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія, заочне 2022-23 н.р.

Навчальний план підготовки доктора філософії з галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 227 Фізична реабілітація, 2016 рік

Навчальний план підготовки доктора філософії з галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія, стаціонар 2020 рік 

Навчальний план підготовки доктора філософії з галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія, заочне 2020 рік

Навчальний план підготовки доктора філософії з галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія, стаціонар 2021-22 н.р. 

Навчальний план підготовки доктора філософії з галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія, заочне 2021-22 н.р.

Рецензія на силабус ОК “Новітні технології в фізичній терапії та ерготерапії осіб з різними нозологіями”, О.Б.Федорович

Рецензія на силабус ОК “Нормативно-правова база фізичної терапії та ерготерапії”, Б.Б.Лемішко

Рецензія на програму педагогічної практики здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія», М.А.Мазепа

 

[згорнути]
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Навчальний план підготовки доктора філософії за спеціальністю 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), денне 2022-2023 н.р.

Навчальний план підготовки доктора філософії за спеціальністю 014 середня освіта (за предметними спеціальностями), денне 2021-2022 н.р.

Навчальний план підготовки доктора філософії за спеціальністю 014 середня освіта (за предметними спеціальностями), заочне 2021-2022 н.р.

Навчальний план підготовки доктора філософії за спеціальністю з галузі знань 01 освіта за спеціальністю 014 середня освіта (за предметними спеціальностями), 2016 рік

Навчальний план підготовки доктора філософії з галузі знань 01 Освіта за спеціальністю 014 середня освіта (за предметними спеціальностями), стаціонар, 2020 рік

Навчальний план підготовки доктора філософії з галузі знань 01 Освіта за спеціальністю 014 середня освіта (за предметними спеціальностями) заочне, 2020 рік

Рецензія на робочу програму Н.В.Москаленко

Рецензія на силабус Н.В.Москаленко

[згорнути]

 

Прокрутити вгору