Освітньо-наукові програми

017 Фізична культура і спорт

Гарант ОНП 017 Фізична культура і спорт:

Бріскін Юрій Аркадійович, доктор наук з фізичного виховання та спорту спеціальність 24.00.01 Олімпійський і професійний спорт

Email: y.briskin@ldufk.edu.ua

Програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії із спеціальності 017 “Фізична культура і спорт” галузі знань 01, Освіта 2016 рік

Рецензія на освітньо-наукову програму підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії із спеціальності 017 “Фізична культура і спорт” начальника кафедри фізичного виховання, спеціального фізичного виховання і спорту Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного С.Романчука

Рецензія на освітньо-наукову програму підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії із спеціальності 017 “Фізична культура і спорт” завідувач кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка

Освітньо-наукова програма Фізична культура і спорт, доктор філософії, 2020 р

Рецензія стейкхолдера доцента Путятіної Г.М.

Рецензія стейкхолдера професора Борисової О.В.

Рецензія стейкхолдера професора Москаленко Н.В.

Освітньо-наукова програма Фізична культура і спорт, доктор філософії, 2021 р.

Рецензія на проект ОНП 017, Хімяк Р.І.

Чекаємо на пропозиції та зауваження

[згорнути]
227 Фізична терапія, ерготерапія

Гарант ОНП 227 Фізична терапія, ерготерапія:

Тимрук-Скоропад Катерина Анатоліївна, доктор наук з фіз. виховання та спорту спеціальність 24.00.03 Фізична реабілітація

Email: tymruk.k@ldufk.edu.ua

Програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 227 “Фізична реабілітація” галузі знань 22- Охорона здоров’я 2016 рік

Рецензія на ОНП І.-С.С. Флюнт

Рецензія на ОНП Т.Є. Одинець

Освітньо-наукова програма зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія, доктор філософії 2020 рік

Рецензія-відгук проф. Базильчук О.В.

Рецензія-відгук експерта МОЗ Голик В.А.

Рецензія-відгук проф. Магльованого А.В.

Рецензія-відгук головного позаштатного спеціаліста УОЗ м. Львова з фізичної реабілітації Білянського О.Ю. 

Рецензія-відгук проф. Богдановської Н.В.

Рецензія-відгук директора ЛОДКЛ Бурди О.Й.

Рецензія-відгук проф. Одинець Т.Є. 

Рецензія-відгук головного лікаря КНП 5 Міська клінічна поліклініка, проф. Лемішко Б.Б.

Рецензія-відгук Директора ДРУ Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Галичина Дунас Г.Г.

Рецензія-відгук директора Innovo Пшик Я.О.

Рецензія-відгук директора ГО Львівська обласна організація Реабілітація осіб з інвалідністю Грибальського Я.В.

Відгук випускника Дмитрука М.

Відгук здобувачки Гавалко І. 

Освітньо-наукова програма зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія, доктор філософії 2021 р.

Шановні стейкхолдери (здобувачі вищої освіти, випускники, роботодавці та професійна спільнота), пропозиції та зауваження щодо чинної освітньо-наукової програми та проєктів оновлених редакцій чинної освітньо-наукової програми надсилайте на електронну скриньку: aspirant@ldufk.edu.ua

Будемо вдячні за інформацію, рецензії-відгуки, зауваження та пропозиції спрямовані до відділу аспірантури й докторантури

[згорнути]
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Гарант ОНП 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями):

Чеховська Любов Ярославівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту спеціальність 24.00.02 Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення

Email: tmfv@ldufk.edu.ua

 

Програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 014 “Середня освіта (за предметними спеціальностями)” галузі знань 01 – Освіта, 2016 р.

Рецензія на ОНП С.В. Гаркуша

Рецензія завідувача аспірантури Харківської державної академії фізичної культури доцента Шапошнікової І.І.

Відгук випускника Соломонка А.О.

Відгук випускниці Козіброди Л.В.

Відгук випускниці Базильчук В.Б.

 

Освітньо-наукова програма Середня освіта (фізична культура), доктор філософії, 2020 рік

Рецензія на ОНП І.Х. Турчик

Рецензія на ОНП Н.В. Москаленко

Рецензія на ОНП О.В. Паска

Рецензія на ОНП О.В. Тимошенко 

 

Освітньо-наукова програма Середня освіта (фізична культура), доктор філософії, 2021 рік

Шановні стейкхолдери (здобувачі вищої освіти, випускники, роботодавці та професійна спільнота), пропозиції та зауваження щодо чинної освітньо-наукової програми та проєктів оновлених редакцій чинної освітньо-наукової програми надсилайте на електронну скриньку: aspirant@ldufk.edu.ua

Будемо вдячні за інформацію, рецензії-відгуки, зауваження та пропозиції спрямовані до відділу аспірантури й докторантури.

 

[згорнути]
242 Туризм

Гарант ОНП 242 Туризм:

Голод Андрій Петрович, доктор економічних наук, спеціальність 08.00.05 Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Email: holod@ldufk.edu.ua

Проєкт освітньо-наукової програми “Туризм” 2023 

Відгуки та пропозиції до проєкту просимо надсилати на електронну пошту holod@ldufk.edu.ua

Освітньо-наукова програма “Туризм і рекреація 2023”

Освітньо-наукова програма “Туризм 2022”

Обов’язкові компоненти освітньо-наукової програми

Мета (цілі) освітньо-наукової програми:
Підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних та інтегрованих у світовий науково-інформаційний простір фахівців, які здатні на основі інноваційних ідей розв’язувати комплексні науково-прикладні завдання і здійснювати на високому рівні дослідницьку, науково-педагогічну та організаційну роботу у сфері туризму, зокрема у закладах вищої освіти.

Рецензія Скляр Г.П.

Рецензія Шевчук Л.Т.

 

Освітньо-наукова програма Туризм 2021

Освітньо-наукова програма Туризм 2016 

[згорнути]
241 Готельно-ресторанна справа

Гарант ОНП 241 Готельно-ресторанна справа:

Паска Марія Зіновіївна, доктор ветеринарних наук, спеціальність 03.00.13 фізіологія людини і тварин

Emailmaria_pas@ldufk.edu.ua

Освітньо-наукова програма Готельно-ресторанна справа 

Мета (цілі) освітньо-наукової програми:

Метою освітньо-професійної програми є якісна підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних та інтегрованих у світовий науково-інформаційний простір, фахівців з готельно-ресторанної справи, здатних проводити наукову та науково-педагогічну діяльність пошуково-дослідницького характеру, здійснювати оригінальні наукові дослідження з використанням інноваційних методів відповідно до сучасних міжнародних стандартів, розвивати науково-теоретичні засади розвитку сфери обслуговування, використовувати наукові результати для її розвитку, зокрема у закладах вищої освіти.

Рецензія на Освітньо-наукову програму Готельно-ресторанна справа професора М.Пасічного

Рецензія на Освітньо-наукову програму Готельно-ресторанна справа професора Г. Скляра

[згорнути]

 

Прокрутити вгору