Силабуси

Силабуси обов’язкові компоненти

Бакалавр

Силабус Управління якістю туристичних послуг 

Силабус навчального курсу “Менеджмент організації”

Силабус “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”

Силабус “Історія України”

Силабус навчального курсу “Екологія” 

Силабус “Облік і аудит”

Силабус “Стратегічний менеджмент”

Силабус навчальної дисципліни “Теорія прийняття управлінських рішень”

Силабус навчального курсу-тренінгу “Комунікативний менеджмент”

Силабус навчальної дисципліни “Інноваційно-інвестиційний менеджмент”

Силабус навчальної дисципліни “Основи економічної теорії”

Силабус курсу “Основи наукових досліджень та інформаційна культура студента”

Силабус навчальної дисципліни “Економічний аналіз діяльності підприємства”

Силабус навчальної дисципліни “Маркетинг”

Силабус навчального курсу-тренінгу “Креативний менеджмент”

Силабус навчальної дисципліни “Психологія”

Силабус навчальної дисципліни “Макро- та мікроекономіка”

Силабус навчальної дисципліни “Міжнародні економічні відносини” 

Силабус Статистика 

Силабус Правознавство

Силабус Політологія

Силабус Філософія

Силабус Риторика

Силабус навчальної дисципліни “Іноземна мова професійного спрямування”

Силабус курсу Туристичне правознавство

Силабус навчальної дисципліни Соціологія

Силабус навчальної дисципліни “Управління персоналом” 073

Силабус навчальної дисципліни “Організація праці менеджера” 073

Силабус навчальної дисципліни “Менеджмент” 073 

Силабус Рекреаційно-оздоровча діяльність

Силабус Економіка та фінанси підприємств 

Силабус Організація ресторанного господарства

Силабус Організація готельного господарства 

Силабус навчальної дисципліни Міжнародний туризм

Силабус навчальної дисципліни Планування та контроль на підприємстві 

Силабус навчальної дисципліни Основи підприємницької діяльності та вступ до фаху

Силабус навчальної дисципліни Історія української культури 

Силабус навчальної дисципліни Адміністративний менеджмент

Силабус курсу Інформаційні системи та технології

Силабус навчальної дисципліни Українська мова професійного спрямування 

Силабус навчальної дисципліни Організація краєзнавчо-туристичної роботи 

Силабус навчальної дисципліни Вища математика 

Силабус навчальної дисципліни “Іноземна мова”

Магістр

Силабус Ділова іноземна мова

Силабус Методологія і організація наукових досліджень

Силабус Методи і моделі прийняття управлінських рішень

Силабус навчальної дисципліни “Самоменеджмент та ефективне лідерство”

Силабус навчальної дисципліни “Фінансовий менеджмент”

Силабус навчальної дисципліни “Управління проєктами

Силабус навчальної дисципліни курс-тренінг “Психологія управління та конфліктологія”

Силабус навчальної дисципліни “Соціальна і корпоративна відповідальність”

Силабус Стратегічний аналіз

Силабус Маркетинговий менеджмент 

Силабус Тести у менеджменті 

Силабус Інтелектуальна власність

Силабуси вибіркових дисциплін

Бакалавр

Силабус навчальної дисципліни “Світова культура і мистецтво”

Силабус навчальної дисципліни “Основи медичних знань”

Силабус навчальної дисципліни “Державне та регіональне управління”

Силабус навчальної дисципліни “Менеджмент у спорті”

Силабус навчальної дисципліни “Менеджмент у сфері обслуговування”

Силабус навчальної дисциплін “Комп”ютерні та інформаційні технології”

Силабус навчальної дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини” 

Силабус навчальної дисципліни “Регіональна економіка”

Силабус навчальної дисципліни “Ціноутворення”

Силабус навчальної дисципліни “Антикризове управління”

Силабус навчальної дисципліни “Фінанси і фінанси підприємства”

Силабус навчального курсу “Історія економіки та економічної думки”

Силабус навчальної дисципліни “Культура бізнесу”

Силабус навчальної дисципліни “Економічний ризик та методи його вимірювання”

Силабус навчальної дисципліни “Охорона праці та безпеки життєдіяльності” 

Силабус навчальної дисципліни “Фітнес та рекреація”

Силабус навчальної дисципліни “Друга іноземна мова (польська)” 2 курс, 3 семестр

Силабус навчальної дисципліни “Друга іноземна мова (польська)” 2 курс, 4 семестр

Силабус навчальної дисципліни “Друга іноземна мова (польська)” 3 курс

Силабус навчальної дисципліни “Маркетинг спортивних подій”

Силабус навчальної дисципліни “фізичне виховання (легка атлетика)” 1 курс, 1 семестр

Силабус навчальної дисципліни “Фізичне виховання (легка атлетика)” 4 курс, 7 семестр

Силабус навчальної дисципліни “Фізичне  виховання (легка атлетика)” 2 курс, 4 семестр

Силабус навчальної дисципліни “Фізичне виховання (легка атлетика)” 3 курс, 5 семестр

Силабус навчальної дисципліни “Фізичне виховання (легка атлетика)” 3 курс, 6 семестр

Силабус навчальної дисципліни “Фізичне виховання (легка атлетика)” 4 курс, 8 семестр

Силабус навчальної дисципліни “Фізичне виховання (легка атлетика)” 2 курс, 3 семестр

Силабус навчальної дисципліни “Фізичне виховання (легка атлетика)” 1 курс, 2 семестр 

Силабус навальної дисципліни “Фізичне виховання (плавання)” 1 курс

Силабус навчальної дисципліни “Фізичне виховання (плавання)” 4 курс

Силабус навчальної дисципліни “Фізичне виховання (плавання)” 3 курс

Силабус навчальної дисципліни “Фізичне виховання (плавання)” 2 курс

Силабус навчальної дисципліни “Реклама і PR” 

Силабус навчальної дисципліни Зимові види спорту 1 курс

Силабус навчальної дисциплін Фізичне виховання (атлетичні види спорту) 1 курс, 1 семестр

Силабус навчальної дисципліни Фізичне виховання (атлетичні види спорту) 1 курс, 2 семестр

Силабус навчальної дисципліни Фізичне виховання (атлетичні види спорту) 2 курс, 3 семестр 

Силабус навчальної дисципліни Фізичне виховання (атлетичні види спорту) 2 курс, 4 семестр

Силабус навчальної дисципліни Фізичне виховання (атлетичні види спорту) 3 курс, 5 семестр

Силабус навчальної дисципліни Фізичне виховання (атлетичні види спорту) 3 курс, 6 семестр 

Силабус навчальної дисципліни Фізичне виховання (атлетичні види спорту) 4 курс, 8 семестр

Силабус навчальної дисципліни “Фізичне виховання (атлетичні види спорту)” 4 курс, 7 семестр

Силабус навчальної дисципліни Міжнародні спортивні організації

Силабус навчальної дисципліни Організація спортивно-туристичної діяльності

Силабус навчальної дисципліни Історія фізичної культури і спорту

Силабус навчальної дисципліни Фіскальна політика

Силабус навчальної дисципліни Організація екскурсійної діяльності

Силабус навчальної дисципліни Операційний менеджмент

Силабус навчальної дисципліни Зимові види спорту 1 курс

Силабус навчальної дисципліни Маркетинг в сфері обслуговування

Силабус курсу Організація туристичних подорожей

Магістр

Силабус Антикризове управління магістри

Силабус навчальної дисципліни “Державне управління в сфері обслуговування і спорту”

Силабус навчальної дисципліни “Туризмологія”

Силабус навчальної дисципліни “Сервісологія”

Силабус навчальної дисципліни “Міжнародне право”

Силабус навчальної дисципліни “Етика інформаційного пошуку та академічна доброчесність”

Силабус Комп”ютерні та інформаційні технології

Силабус Держ.управління в сфері обслуговування і спорту

Силабус Сучасні концепції гостинності

Силабус Управління якістю туристичних послуг

Силабус Аналіз ринків сфери індустрії гостинності

Силабус Глобальна економіка

Силабус навчальної дисципліни Концепції сучасного підприємництва

Силабус навчальної дисципліни Бюджетування України 

Силабус навчального курсу-тренінгу Креативний менеджмент

Силабус навчальної дисципліни Методика викладання у вищій школі

Силабус навчального курсу-тренінгу HR менеджмент

Силабус навчального курсу-тренінгу Event-менеджмент

Силабус навчальної дисципліни “Еколого-економічний менеджмент”

Силабус навчальної дисципліни “Метрологія, сертифікація, стандартизація та управління якістю”

Силабус навчальної дисципліни Логістика

Силабус “Міжнародний менеджмент і маркетинг”

Силабус навчальної дисципліни “Корпоративне управління”

Силабус навчальної дисципліни “Менеджмент у спорті”

Силабус навчальної дисципліни “Публічне адміністрування” 

Силабус Стратегічний менеджмент і маркетинг

 

Прокрутити вгору