Професорсько-викладацький склад кафедри теорії та методики фізичної культури

Боднар Іванна Романівна, посада -завідувачка кафедри, професорка

Посада – завідувачка кафедри, професорка
Науковий ступінь – 
докторка наук з фізичного виховання і спорту
Вчене звання – 
професорка
Відзнаки та нагороди – “Відмінниця освіти України”, “Подяка Прем”єр-Міністра України”, кавалерка нагрудного знаку «За освітні та наукові досягнення».
Викладає навчальні дисципліни:
• Методика викладання фізичного виховання у спеціальних медичних групах.
Нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, почесною грамотою Львівської обласної ради.

Освіта:
• Львівський державний інституті фізичної культури (1992 р.);
• Аспірантура Львівського державного інституту фізичної культури (2000 р.);
• Докторантура Львівського державного університету фізичної культури (2015 р.);
• Стажування в коледжі (Jelenia Góra, Польща).

Етапи роботи в Університеті:
• 1994–2004 рр. – викладачка-стажистка, викладачка, старша викладачка кафедри теорії і методики фізичного виховання Львівського державного університету фізичної культури;
• 1996–1999 рр. – навчання в аспірантурі Львівського державного університету фізичної культури;
• 2001 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки наук з фізичного виховання та спорту;
• 2004 р. – присвоєння вченого звання доцентки кафедри теорії і методики фізичного виховання;
• 2004-2015 рр. – доцентка кафедри теорії і методики фізичного виховання, доцентка кафедри легкої атлетики Львівського державного університету фізичної культури;
• 2012-2014 рр. – докторантка Львівського державного університету фізичної культури;
• 2015-2015 рр.– професорка кафедри теорії і методики фізичного виховання Львівського державного університету фізичної культури;
• 2015 р. – по теперішній час завідувачка кафедри теорії і методики фізичної культури (теорії і методики фізичного виховання) Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського

 

Наукова діяльність:
• теми дисертацій: Кандидатська – «Фізичне виховання студентів з недостатнім рівнем фізичної підготовленості» у спеціалізованій вченій раді Волинського державного університету імені Лесі Українки. Докторська – «Теоретико-методичні основи інтегративного фізичного виховання школярів І-ІІІ груп здоров’я» у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури
• напрямки наукових досліджень: фізичне виховання дошкільнят, школярів та студентів з відхиленнями у стані здоров’я; інтегративне фізичне виховання школярів різних медичних груп; нормативи фізичної підготовленості різних груп населення.

Керує науковою роботою докторанта, аспіранта і магістрантів, відповідальна виконавиця теми НДР «Обґрунтування диференційованих нормативів фізичної підготовленості учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Членкиня редакційної колегії наукового журналу «Спортивна наука України».

Авторка більш як дев’яноста наукових і навчально-методичних праць серед яких 2 монографії, 3 авторські свідоцтва та винаходи.

Відповідальна виконавиця і керівниця прикладного наукового дослідження за темою «Обґрунтування нормативів фізичної підготовленості учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (2016-2017 рр., номер державної реєстрації 0111U002464).

Керівниця теми 3.3 НДР ЛДУФК «Теоретико-методичні аспекти оптимізації рухової активності різних груп населення» (2017-2020 рр.)

Бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів:

 • Членкиня журі Всеукраїнських предметних олімпіад та Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт;
 • Членкиня спеціалізованої вченої ради Д 35.829.01;
 • Участь в експертних комісіях по акредитації вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах
 • Членкиня редакційної колегії наукових періодичних видань: щоквартального журналу «Фізична активність, здоров’я і спорт» та електронного видання «Спортивна наука України»;
 • Підготувала трьох кандидатів наук (докторів філософії): Козіброда Л.М., 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення; Дух Т.І., Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення; Вітос Я.К., 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

Керує науковою роботою докторантки Ріпак М.О., аспірантів Гейці С.Г, Кіндзери (Гаврилюх) А.Б., Хамаде А. Ф., магістрантів.

Бере участь у виконанні науково-технічних програм та у роботі науково-методичних та технічних рад. Була членкинею Науково-методичної комісії Сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (2013-2018).

 

[згорнути]
Приступа Євген Никодимович, посада - ректор Львівського державного університету фізичної культури, професор

Посада – Ректор Львівського державного університету фізичної культури, професор
Науковий ступінь – 
доктор педагогічних наук
Вчене звання – 
професор
Відзнаки та нагороди – заслужений діяч науки і техніки України, академік Української академії наук
Викладає навчальні дисципліни:
• Теорія і методика фізичного виховання;
• Педагогічна практика.

Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць(близько 50 з них опубліковано у провідних іноземних виданнях). Працюючи у Польщі, був наставником докторантів Вроцлавської академії та інших університетів Польщі. В Україні підготував 12 кандидатів наук з фізичного виховання і спорту.

Член редакційної колегії семи наукових журналів в Україні та Євросоюзі. Має 3 авторські свідоцтва та патенти України.

Авторські свідоцтва на винаходи:
•    Пристрій для оцінки рухової активності №39293А . (у співавт.)
•    Комп’ютерна програма «Діагностика» № 6885. (у співавт.)
•    Методика використання інтегрально-розвивальних м’ячів у інтелектуальному та фізичному розвитку дітей («Інтегрально-розвивальні м’ячі») № 37947 (у співавт.).

 

[згорнути]
Завидівська Наталія Назарівна, посада - професорка
Посада – професорка
Науковий ступінь – 
докторка педагогічних наук
Вчене звання – 
професорка
Спортивне звання – КМС з художньої гімнастики
Відзнаки та нагороди – Відмінниця освіти України

 

 

 

 

Викладає навчальні дисципліни:
• Сучасні тенденції у теорії і методиці фізичної культури;
• Педагогічна практика.

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (1998р., 2003р.), Грамотою Управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації (2001р.), а у 2005 році – знаком «Відмінник освіти України» (наказ МОН України  № 416-к від 29.04.2005 р., посвідчення №71894).

Освіта:
• Львівський державний інститут фізичної культури (тренерський факультет), 1986 р.

Етапи роботи в Університеті:
• 2015 р. – по теперішній час – професорка кафедри теорії та методики фізичної культури;

Наукова діяльність:
• тема дисертації: Кандидатська – «Професійно-прикладні основи формування здорового способу життя студентів вищих навчальних закладів економічного профілю» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Диплом кандидата наук ДК №019235 від 11.06.2003 року; Докторська – «Теоретико-методичні засади фундаменталізації фізкультурно-оздоровчої освіти студентів у процесі здоров’я збережувального навчання» із спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я). Диплом доктора наук ДД №001551 від 01.07.2013року;
• напрямки наукових досліджень: Проблеми загальної фізкультурної освіти студентів; вдосконалення системи фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів різного професійного спрямування; оптимізація процесу формування навичок здорового способу життя; технології та методики здоров’я збережувального навчання студентів.

у 2015 році присвоєно вчене звання професорки кафедри фізичного виховання та безпеки життєдіяльності (рішення Атестаційної колегії від 26 лютого 2015 року, протокол №1/01 – П. Атестат 12 ПР №010249);

Членкиня спеціалізованої Вченої Ради К 32.051.04 Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Членкиня редакційної колегії збірника наукових праць Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки.

Завидівська Н.Н. є авторкою більше 120 наукових праць, серед яких статті у журналах бази SCOPUS, монографія «Фундаменталізація фізкультурно-оздоровчої освіти: аспект здоров’язбережувального навчання студентів» (2012 р.), навчально-методичні і навчальні посібники з Грифами Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту та Міністерства освіти і науки України – «Формування навичок здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів» (2009 р.), «Основи фізичного виховання у системі здоров’язбереження студентської молоді» (2010), «Фізична рекреація» (2010), «Фізичне виховання і здоров’я» (2012 р.).

Педагогічний стаж роботи 33 роки.

Постійна учасниця міжнародних та Всеукраїнських конференцій, зокрема: «Олімпійський спорт: історія і сучасність», Міжнародна практична конференція, присвячена 100-річчю святкування Олімпійського Києва, м. Київ: Національний Університет фізичної культури і спорту, 2013 р.; «Здоров’я людини у сучасному суспільстві», ІІ Міжнародна науково-практична конференція, м. Сімферополь: Кримський інститут бізнесу, 4-8 червня 2013 р.; «Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту та туризму», V Міжнародна науково-практична конференція, м. Запоріжжя: КПУ, 10-11 жовтня 2013 р.; «Сучасні проблеми і перспективи розвитку фізичної культури, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту», м. Київ: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 20-21.03.2014 р.; «Сучасні технології у навчанні студентів на заняттях з фізичної культури», Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2-4 липня 2014 р.; «Знання – економіка – суспільство», VІ Міжнародна наукова конференція факультету менеджменту Краківського економічного Університету, Республіка Польща, м. Краків: Краківський економічний Університет, 4-6 червня 2014 р.; Всеукраїнська науково-практична конференція «Історичні, теоретико-методичні, медико-біологічні аспекти фізичної культури і спорту», 6-7 квітня 2016 р., м. Чернівці; ІХ міжнародна наукова конференція пам’яті Анатолія Миколайовича Лапутіна «Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту» (м. Чернігів, 13-14 жовтня 2016 р.); VІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та туризму» (м. Запоріжжя, 20-21 жовтня 2016 р.).

Наукові праці

Наукові праці опубліковані у закордонних журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus i Web of Science

Відзнаки

Е-mail: tmfv@ldufk.edu.ua

[згорнути]

Окопний Андрій Михайлович, посада - професор

Посада – професор
Науковий ступінь – кандидат наук з фізичного виховання і спорту
Вчене звання – доцент

Викладає навчальні дисципліни:

Освіта:

Етапи роботи в Університеті:
• 2023 р. – по теперішній час – професор кафедри теорії та методики фізичної культури ЛДУФК імені Івана Боберського
Наукова діяльність:
• тема дисертації:
• напрямки наукових досліджень:

Е-mail: tmfv@ldufk.edu.ua

[згорнути]
Павлова Юлія Олександрівна, посада - професор
Посада – професор
Науковий ступінь – 
доктор наук з фізичного виховання і спорту
Вчене звання – 
професор
 

 

 

 

 

 

Викладає навчальні дисципліни:

 • грамотність у фізичній культурі різних груп населення
 • формування культури рухової активності;
 • методика викладання фізичного виховання в спеціальних медичних групах;
 • педагогічна практика;
 • Theory and Methodology of Physical Education.

Освіта:

 • 2000–2005 рр. – біологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • 2005–2008 рр. – аспірантура Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • 2015–2017 рр. – докторантура Львівського державного університету фізичної культури.

Етапи роботи в Університеті:

 • 2009–2014 рр. – старший науковий співробітник науково-дослідного інституту Львівського державного університету фізичної культури;
 • 2014–2016 рр. – доцент кафедри здоров’я людини;
 • 2017р. – по теперішній час – професор кафедри теорії та методики фізичної культури.

Наукова діяльність:

 • тема докторської дисертації: Теоретико-методичні засади забезпечення якості життя різних груп населення з використанням оздоровчо-рекреаційних технологій;
 • напрямки наукових досліджень: благополуччя і якість життя людини; вплив Covid-19 про благополуччя та психічне здоров’я різних груп населення в європейському регіоні; благополуччя і психічне здоров’я різних груп населення під час війни; фізична активність різних груп населення; фізичне виховання різних груп населення; грамотність у фізичній культурі; адаптація та валідація методик для оцінювання благополуччя, якості життя, фізичної активності та грамотності у фізичній культурі.
 • керівник/співкерівник наукових проєктів «Young Ukrainians’ Experiences and Perspectives of the Russia-Ukraine War. A Mixed-Methods Investigation on How to Promote Resilience and Sustainable Peacebuilding (дослідження отримало відзнаку Дивізіону 48 Американської психологічної асоціації), «Risk and Resilience in Ukraine: Individual, Family, and Community Predictors of Adolescent and Young Adult Adjustment» (дослідження отримало підтримку від Duke Social Science Research Institute).
 • член робочих груп міжнародних проєктів «Network on evidence-based physical activity in old age» (COST Action Project CA20104), «International and Multidimensional Perspectives on the Impact of Covid-19 (IMPACT-C19)», «Physical Literacy in Europe: The Current State of Implementation in Research, Practice, and Policy», «Validization of Subjective Well-Being Scales for Slovak Sports Practice: SWLS, SPANE and FS».
 • член міжнародних організацій (The International Society for the Study of Behavioural Development, The American Psychological Association, The International Physical Literacy Association)
 • була відповідальним виконавцем фундаментальних та прикладних досліджень, що виконувалися за державним замовленням «Залучення осіб літнього віку до фізкультурно-оздоровчих освітніх програм з метою поліпшення здоров’я та якості життя», «Моніторинг соматичного здоров’я населення Західного регіону України»; виконавець регіональних проектів «Здоров’я учасників навчально-виховного процесу: освіта з питань здоров’я і здорового способу життя», «Здоров’я учасників навчально-виховного процесу: школа сприяння здоров’я»;

Член редакційних колегій наукових журналів «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві», «Physical Activity Review» (індексується у Scopus, Web of Science).

Автор та співавтор понад 200 друкованих праць, серед яких 3 монографії, а також наукові статті, опубліковані в високоцитованих журналах, зокрема «Applied psychology: Health and well-being», «Psychological Assessment», «Journal of Comunity Health», «Psychiatry Research», «Journal of Clinical Medicine», «Scientific Reports», «European Psychiatry», «International Journal of Environmental Research and Public Health», «BMC Public Health», «Journal of Affective Disorders», «Frontiers in Aging Neuroscience», «International Journal of Social Psychiatry», «Journal of Exercise Science & Fitness» тощо.

Відзначена іменною стипендією Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених (2018), почесною грамотою Львівської облдержадміністрації (2018), премією обласної ради для працівників наукових установ та закладів вищої освіти (2018), Подякою Прем’єр-мінстра України (2021); стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (2016–2017, 2021–2022 рр.).

 

Наукові праці

Наукові праці опубліковані у закордонних журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus i Web of Science

Профіль в Google Scholar

Бібліометрика української науки

Відзнаки

Е-mail: tmfv@ldufk.edu.ua

[згорнути]

Римар Ольга Василівна, посада - доцент

Посада – доцент
Науковий ступінь – 
кандидат наук з фізичного виховання і спорту
Вчене звання – 
доцент
 
Викладає навчальні дисципліни:
• Теорія і методика фізичного виховання;
• Теорія і методика фізичного виховання різних груп населення;
• Педагогічна практика.
Освіта:
• Львівський державний інститут фізичної культури (кваліфікація – викладач фізичного виховання і спорту, диплом з відзнакою), 1998 р.;
• Аспірантура Львівського державного інституту фізичної культури 2002 р.
Етапи роботи в Університеті:
• 1998-1999 рр. – стажист кафедри теорії і методики фізичного виховання Львівського державного інституту фізичної культури;
• 2002 р. – захист кандидатської дисертації, присуджено науковий ступінь кандидата наук з фізичного виховання та спорту (спеціальність – олімпійський та професійний спорт) ЛДУФК;
• 2002-2005 рр. – викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання ЛДУФК;
• 2005 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії і методики фізичного виховання ЛДУФК;
• 2005 р. – по теперішній час – доцент кафедри теорії і методики фізичної культури (теорії і методики фізичного виховання) ЛДУФК.
Наукова діяльність:
• тема дисертації: Історико-соціальні аспекти розвитку Паралімпійського руху в Україні.
• напрямки наукових досліджень: Проблеми оцінювання рівня здоров’я, фізичного стану та фізичної підготовленості школярів; теоретико-методичні аспекти фізичного виховання молодших школярів; динаміка ціннісних орієнтирів у вищій школі.

Автор понад 63 наукових праць, з них 55 наукового та 8 навчально-методичного характеру ( з них 40 статей, опублікованих у фахових виданнях, 4 у виданнях Scopus).

Бере участь у розробці наукових тем кафедри, керує кандидатськими та магістерськими роботами, готує студентів до участі у наукових конференціях та олімпіадах. Відповідальна за навчально-методичну роботу на кафедрі.

 

[згорнути]
Окопний Андрій Михайлович, посада - професор

Посада – професор
Науковий ступінь –
кандидат наук з фізичного виховання і спорту
Вчене звання –
доцент

 

Викладає навчальні дисципліни:

Освіта:

Етапи роботи в Університеті:
• 2023 р. – по теперішній час – професор кафедри теорії та методики фізичної культури ЛДУФК імені Івана Боберського

Наукова діяльність:
• тема дисертації:
• напрямки наукових досліджень:

 

Е-mail: tmfv@ldufk.edu.ua

[згорнути]
Ханікянц Олена Володимирівна, посада - доцент

Посада – доцент
Науковий ступінь – 
кандидат наук з фізичного виховання і спорту
Вчене звання –
 доцент

 

 

 

 

 

Викладає навчальні дисципліни:
• Методи наукових досліджень у фізичному вихованні і спорті;
• Професійна діяльність фахівця фізичної культури.

Освіта:
• Львівський державний інститут фізичної культури (спеціальність «Фізичне виховання і спорт», кваліфікація – викладач фізичного виховання і спорту), 1997 р.;
• Аспірантура Львівського державного університету фізичної культури, 2006 р.

Етапи роботи в Університеті:
• 2016 р. – по теперішній час – доцент кафедри теорії та методики фізичної культури.

Наукова діяльність:
• тема дисертації: «Фізична та технічна підготовленість стрибунів у висоту відповідно до кваліфікаційних моделей»,
• напрямки наукових досліджень:теорія і методика спортивного тренування легкоатлетів-стрибунів у висоту; фізичне виховання різних груп населення; здоров’я людини.

Автор та співавтор понад 60-ти друкованих праць, у тому числі 2-ох навчальних посібників з Грифами МОН України та МОНМС України, близько 50-ти наукових статей у фахових виданнях України та таких, що відображуються у в науково метричних базах Scopus, Index Copernicus International тощо, практичних і методичних рекомендацій для тренерів, викладачів та студентів закладів вищої освіти. Педагогічний стаж роботи понад 20 років.

Постійний учасник Міжнародних та Всеукраїнських наукових, науково-практичних конференцій і семінарів.

Керує магістерськими роботами, займається підготовкою студентів до участі у студентських наукових, науково-практичних конференціях, семінарах тощо.

Наукові праці

Відзнаки

Е-mail: tmfv@ldufk.edu.ua

 

[згорнути]
Соловей Алла Валеріївна , посада - доцент

Посада – доцент
Науковий ступінь – 
кандидат наук з фізичного виховання і спорту
Вчене звання – 
доцент
Спортивне звання – майстер спорту з боротьби дзюдо

 

 

Викладає навчальні дисципліни:
• Теорія і методика фізичного виховання;
• Адаптивне фізичне виховання.
Освіта:
• Львівський державний інститут фізичної культури 1993 р.
• Аспірантура Львівського державного університету фізичної культури 2001 р.

Етапи роботи в Університеті:
• 1997-2001 рр. – викладач-стажист кафедри теорії і методики фізичного виховання;
• 2001-2004 рр. – викладач кафедри атлетичних видів спорту;
• 2004-2007 рр. – старший викладач кафедри теорії і методики фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури;
• 2007 рр. – по теперішній час доцент кафедри теорії і методики фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.
Наукова діяльність:
• тема дисертації: Спеціальні силові якості дзюдоїстів та їх розвиток на етапі спеціалізованої базової підготовки.
• напрямки наукових досліджень: Теоретико-методичні аспекти оптимізації рухової активності різних груп населення; теоретико-методичні аспекти фізичного виховання дошкільнят, школярів та студентів; проблематика оцінювання фізичної підготовленості школярів та студентів; підготовка фахівців фізичного виховання; інклюзивна освіта; теоретико-методичні аспекти адаптивного фізичного виховання.Автор, співавтор понад 60 наукових та навчально-методичних праць.Бере участь у розробці наукових тем кафедри, керує магістерськими роботами, бере участь у підготовці студентів до участі в наукових конференціях та олімпіадах.

[згорнути]
Маланчук Галина Григорівна, посада - доцентка

Посада – доцентка
Науковий ступінь – 
кандидатка наук з фізичного виховання і спорту
Вчене звання – 
доцентка
Державні нагороди – “Подяка Міністерства освіти і науки України”
Викладає навчальні дисципліни:
• Теорія і методика фізичного виховання;
• Теорія і методика фізичного виховання різних груп населення;
• Педагогічна практика.
Освіта:
• Львівський державний інститут фізичної культури (спеціальність «Фізична культура і спорт», кваліфікація –  викладач фізичної культури і спорту), 1984 р.
Етапи роботи в Університеті:
• 1979–1984 рр. – секретарка навчальної частини;
• 1984 р. – по теперішній час – керівниця практики;
• 1984–1991 рр. – викладачка кафедри управління фізичної культури;
• 1991–1993 рр. – викладачка кафедри педагогіки і психології;
• 1993–2007 рр. – викладачка кафедри теорії і методики фізичного виховання;
• 2007 р. – по теперішній час – доцентка кафедри теорії і методики фізичного виховання.

Кандидатка наук з фізичного виховання і спорту (2007 р.), доцентка кафедри теорії і методики фізичного виховання.

Наукова діяльність:
• тема дисертації: «Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах фізичного виховання і спорту до практичної діяльності з глухими дітьми» за спеціальністю 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення».
• напрямки наукових досліджень: Теоретико-методичні, медико-біологічні та психологічні аспекти фізичного виховання та спорту для всіх, теоретико-методичні, медико-біологічні та психологічні аспекти спорту інвалідів та адаптивного фізичного виховання, теоретико-методичні аспекти фізичної рекреації та туризму.

Наукові інтереси: теорія і методика фізичного виховання, теорія і методика рекреації, дефектологія. Авторка 37 публікацій, з них 31 наукового і 6 навчально-методичного характеру (з них 24 – у фахових виданнях, 1 – навчальний посібник, 2 – у виданнях Scopus). Співавторка навчального посібника «Педагогічна практика у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для глухих дітей» (2011). Бере участь у розробці наукових тем кафедри, керує магістерськими та курсовими роботами, готує студентів до участі у наукових конференціях та олімпіадах. Підготувала 22 магістранта та 2 учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Фізичне виховання». Відповідальна за педагогічну практику на кафедрі.

 

[згорнути]
Ріпак Мар"яна Олексіївна, посада - доцент

Посада – доцент
Науковий ступінь – 
кандидат наук з фізичного виховання і спорту
Вчене звання – 
доцент
 

 

 

 

 

 

Викладає навчальні дисципліни:
• Теорія і методика фізичного виховання;
• Педагогічна практика;
• Програмно-нормативні основи діяльності науково-педагогічного працівника вищої школи.
Освіта:
• Львівський державний інститут фізичної культури, 2002 р.

Етапи роботи в Університеті:
• 2006-2009 рр. – викладач кафедри біологічних основ фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури;
• 2009 р. – по теперішній час – доцент кафедри теорії та методики фізичної культури ЛДУФК імені Івана Боберського

Наукова діяльність:
• тема дисертації: Організаційно-методичні аспекти оптимізації фізичної активності жінок-учителів 36-55 років.
• напрямки наукових досліджень: Фізичне виховання дорослого населення.

Автор 1 монографії (у співавторстві), 1 методичного посібника, 76 публікацій, з них – 39 у фахових виданнях, 1 – в іноземному періодичному виданні, 2 – у виданнях Scopus.

Бере участь у розробці наукових тем кафедри, керує магістерськими роботами, бере участь у підготовці студентів до участі в наукових конференціях та олімпіадах.

Наукові праці

Е-mail: tmfv@ldufk.edu.ua

 

[згорнути]
Ярошик Марта Ярославівна, посада - доцент

Посада – доцент
Науковий ступінь – 
кандидат наук з фізичного виховання і спорту
Вчене звання – 
доцент

 

 

 

 

 

Викладає навчальні дисципліни:
• Теорія і методика фізичного виховання;
• Теоретико-методичні аспекти фізичного виховання у фізичній реабілітації;
• Педагогічна практика.

Освіта:
• Львівський державний інститут фізичної культури  (спеціальність «Фізичне виховання», кваліфікація –  магістр фізичного виховання і спорту, викладач вищого навчального закладу), 2006 р.;
• Аспірантура Львівського державного університету фізичної культури, 2009 р.
Етапи роботи в Університеті:
• 2007-2011 рр. – викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання Львівського державного університету фізичної культури;
• 2010 р. – захист кандидатської дисертації, присуджено науковий ступінь кандидата наук з фізичного виховання та спорту (спеціальність – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення);
• 2011-2014 рр. – старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання ЛДУФК;
• 2014-2016 рр. – вчений секретар ЛДУФК за сумісництвом;
• 2014 р.– по теперішній час – доцент кафедри теорії і методики фізичної культури (теорії і методики фізичного виховання) ЛДУФК імені Івана Боберського;
2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії і методики фізичного виховання.
Наукова діяльність:
• тема дисертації: Підготовка бакалаврів фізичного виховання в умовах інтеграції вищої школи України в європейський освітній простір.
• напрямки наукових досліджень: Напрямки наукових досліджень: підготовка фахівців фізичного виховання, фізичне виховання та рухова активність різних груп населення, сучасні освітні технології.Автор 55 публікацій, з них 50 наукового і 5 навчально-методичного характеру (з них 34 – у фахових виданнях, 1 – у виданнях Scopus).Автор навчально-методичних рекомендацій «Підготовка бакалаврів фізичного виховання за кредитно-модульною системою навчання (2009 р.), інтерактивного навчального відео-курсу «Практика: крок до педагогічної майстерності» (2009 р.), навчально-методичного комплексу навчальної дисципліни «Теоретико-методичні аспекти фізичного виховання у фізичній реабілітації».Бере участь у розробці наукових тем кафедри, керує магістерськими та курсовими роботами, готує студентів до участі у наукових конференціях та олімпіадах.Підготувала 18 магістрів та 3 призерів студентської конференції „День студентської науки ЛДУФК”, 3 учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом „Фізичне виховання”.Відповідальна за спортивну, виховну та профорієнтаційну роботу на кафедрі.

[згорнути]

Сороколіт Наталія Стефанівна, посада - доцент

Посада –доцент
Науковий ступінь – кандидат наук з фізичного виховання і спорту
Вчене звання – доцент
Відзнаки та нагороди – Заслужений учитель України, Відмінник освіти України.

 

 

 

 

Викладає навчальні дисципліни:
• Інноваційні педагогічні технології у фізичному вихованні;
• Диференційоване фізичне виховання.

Освіта:
• Львівський державний інститут фізичної культури, 1994 р.

Етапи роботи в Університеті:
• 2013 – 2014 рр. – кафедра теорії та методики фізичного виховання;
• 2014 – 2015 рр. – кафедра здоров’я людини;
• 2015 р. – по теперішній час – доцент кафедри теорії та методики фізичної культури ЛДУФК імені Івана Боберського.

Наукова діяльність:
• тема дисертації: «Удосконалення фізичного виховання учнів 5 – 9 класів із застосуванням варіативних модулів навчальної програми»
• напрямки наукових досліджень: Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення; реформування фізичного виховання, нова українська школа.

Нагороджена нагрудним знаком «Василь Сухомлинський»

Автор  більше, ніж 50 публікацій, з них 39 наукового і 10 навчально-методичного характеру (з них – 20 у фахових виданнях, 5 – в іноземному періодичному виданні, 3 – у виданнях Scopus та Web of Science).

Співавтор навчальних програм з фізичної культури 5–9 та 10–11 класів для загальноосвітніх навчальних закладів, рекомендованих МОН України та навчально-методичних посібників: «Здорова школа: рухова активність», «Здорова школа: аспекти моніторингу», навчального видання «Зарубіжні системи фізичного виховання». Співавтор Державного стандарту та типової освітньої програми для учнів початкової школи фізкультурної освітньої галузі в рамках реформи «Нова українська школа».

Бере участь у розробці наукових тем кафедри, керує магістерськими роботами та дисертаційними дослідженнями на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Опубліковані праці

Відзнаки

Е-mail: praktyk@ldufk.edu.ua

 

[згорнути]
Боднарчук Олена Миколаївна, посада - доцентка

Посада – доцентка
Науковий ступінь – кандидатка наук з фізичного виховання і спорту
Вчене звання  – доцент
Спортивне звання – кандидатка у майстри спорту з кульової стрільби (пістолет)

 

 


Викладає навчальні дисципліни:
• Теорія і методика фізичного виховання;
• Організаційна практика.

Освіта:
• Львівський державний інститут фізичної культури спеціальність «Фізична культура і спорт», (1990 р.)
• Львівський державний університет фізичної культури спеціальність «Фізичне виховання», магістр фізичного виховання і спорту, викладач вищого навчального закладу; 2008 р.)
• Аспірантура Львівського державного університету фізичної культури (2012 р.).

Етапи роботи в Університеті:

• 1997‒2014 рр. – викладачка кафедри теорії і методики фізичного виховання Львівського державного університету фізичної культури;
• 2015 р. – по теперішній час доцентка кафедри теорії і методики фізичної культури ЛДУФК імені Івана Боберського.


Наукова діяльність:

• тема дисертації: Взаємодія школи та сім’ї у фізичному вихованні учнів першого класу».
• напрямки наукових досліджень: фізичне виховання учнів молодшого та середнього шкільного віку.

Нагороди – диплом за кращу доповідь на секційному засіданні «Теоретико-методичні основи фізичного виховання у дошкільних закладах та ЗОШ» XVI Міжнародної наукової конференції «Молода спортивна наука України».

Авторка 23-х друкованих праць, з них 1 методичний посібник, 17 публікацій у фахових виданнях, 1 – в іноземному періодичному виданні, 1 – у видані Scopus.

Учасниця Міжнародних наукових конференцій. Керівниця магістерських робіт за напрямом «Фізичне виховання». Виступала на методичних семінарах для вчителів фізичної культури м. Львова. Відповідальна за науково-дослідну роботу викладачів кафедри.

Бере активну участь у змаганнях серед викладачів університету з настільного тенісу, легкої атлетики, кульової стрільби. Членкиня Львівської обласної асоціації ветеранів спорту (ЛОАВС).

Опубліковані праці

Відзнаки

Е-mail:  olbodn@gmail.com

 

[згорнути]
Мандюк Андрій Богданович, посада - доцент

Посада – доцент

Науковий ступінь – доктор наук з ФВіС

 

Викладає навчальні дисципліни:
• Фізична культура і спорт у вищих закладах освіти;
• Теорія і методика фізичного виховання;
• Зарубіжні системи фізичного виховання.

Освіта:
• Львівський державний інститут фізичної культури (спеціальність «Фізичне виховання», кваліфікація – магістр фізичного виховання і спорту, викладач вищого навчального закладу), 2005 р.;
• Аспірантура Львівського державного університету фізичної культури, 2009 р.;
• Докторантура Львівського державного університету фізичної культури, 2018 р.;
Етапи роботи в Університеті:
• 2007‒2009 рр. – викладачка кафедри теорії і методики фізичного виховання Львівського державного університету фізичної культури;
• 2011 р. – захист кандидатської дисертації, присуджено науковий ступінь кандидата наук з фізичного виховання та спорту (спеціальність – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення);
• 2009-2015 рр. – старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання;
• 2019 р. – по теперішній час – старший викладач теорії і методики фізичної культури (теорії і методики фізичного виховання).
Наукова діяльність:
• теми дисертацій: Ціннісний аспект фізичної культури в усній народній творчості українців».
• напрямки наукових досліджень: зарубіжні системи фізичного виховання, фізичне виховання та рухова активність різних груп населення, рухова активність у вільний час.Автор 43 публікацій, з них 40 – у фахових виданнях, 1 – у виданнях Scopus). Автор методичного посібнику «Цінності фізичної культури в українському фольклорі» (2010 р.), навчального посібнику «Зарубіжні системи фізичного виховання : курс лекцій» (2018 р.). Бере участь у розробці наукових тем кафедри, керує магістерськими роботами, готує студентів до участі у наукових конференціях та олімпіадах. Підготував 5 магістрів, 2 призерів ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом „Фізичне виховання”.

Наукові праці

Е-mail: tmfv@ldufk.edu.ua

 

[згорнути]

Стефанишин Василь Мар"янович, посада - старший викладач

Посада – старший викладач
Державні нагороди –
 “Відмінник освіти України”, “Заслужений працівник освіти України”, “Почесна Грамота Верховної Ради України”

 

 

 

 

 

 

Викладає навчальні дисципліни:
• Педагогічна практика.

Освіта:
• Львівський державний інститут фізичної культури (спеціальність фізична культура і спорт, кваліфікація – викладач ФКіС), 1990 р.;
• Львівський державний університет фізичної культури (навчання у магістратурі), 2008 р.

Етапи роботи в Університеті:
• 1987–1991 рр. – лаборант кафедри анатомії, біомеханіки і метрології Львівського державного інституту фізичної культури;
• 1991–1992 рр. – старший лаборант кафедри анатомії, біомеханіки і спортивної метрології;
• 1992–1995 рр. – старший лаборант кафедри теорії і методики фізичної культури;
• 1995–2006 рр. – начальник навчальної частини (навчально-методичного відділу);
• 2006–2016 рр. – керівник навчально-методичного відділу;
• 2016 р. – по теперішній час – керівник навчального відділу;
• 1994–2005 рр. – викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання за сумісництвом;
• 2005 р. – по теперішній час – старший викладач кафедри теорії і методики фізичної культури (фізичного виховання) за сумісництвом.

Наукова діяльність:
• напрямки наукових досліджень: підготовка фахівців фізичного виховання до практичної діяльності; фізичне виховання та рухова активність різних груп населення.

Бере участь у виконанні науково-дослідних тем кафедри та у розробці тематики методичних занять для студентів-практикантів. Проводить профорієнтаційну роботу.

Автор понад 15 наукових та навчально-методичних праць.

Нагороджений почесною грамотою МОН України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку кваліфікованих фахівців для галузі фізичної культури та спорту (2006 р.); почесною грамотою Міністерства України у справах сім᾿ї, молоді та спорту за вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики в сері фізичної культури та соціальної роботи з сім᾿ями, дітьми та молоддю, виховання дітей, сумлінну творчу працю, відданість справі (2009 р.); грамотою ЛОДА за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 60-річчя ЛДУФК (2006 р.); грамотою ЛОДА за вагомий внесок, сумлінне виконання професійних обов᾿язків та високі управлінські якості, творчий підхід до навчально-виховного процесу (2016 р. ).

Опубліковані праці

Відзнаки

Е-mail: praktyk@ldufk.edu.ua

 

[згорнути]
Гончаренко Владислав Віталійович, посада - викладач

Посада – викладач

Викладає навчальні дисципліни:

Освіта:

Етапи роботи в Університеті:

Наукова діяльність:
• напрямки наукових досліджень: 

Е-mail: tmfv@ldufk.edu.ua

 

[згорнути]
Дупнак Іван Васильович, посада - старший викладач

Посада – старший викладач
Спортивне звання – майстер спорту з фехтування

 

Викладає навчальні дисципліни:
• Теорія і методика фізичного виховання;
• Педагогічна практика.
Освіта:
• Львівський державний інститут фізичної культури 1982 р.;
• аспірантура Львівського державного інституту фізичної культури 1992 р.
Етапи роботи в Університеті:
• 1987–2001 рр. – викладач та старший викладач кафедри педагогіки і психології Львівського державного інституту фізичної культури;
• 2009 р. – по теперішній час – викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання Львівського державного університету фізичної культури;
• 2017 р. – по теперішній час – керівник відділу інформаційного забезпечення, профорієнтації та працевлаштування ЛДУФК.
Наукова діяльність:
• напрямки наукових досліджень: Технологія навчання фехтування на шаблях; загальна і спеціальна психологічна підготовка висококваліфікованих спортсменів; технологічні інновації у підготовці курсантів ВНЗ ЗС України сфери фізичного виховання і спорту.Автор 14-ти публікацій, з них дев’ять наукового і п’ять навчально-методичного характеру (з них сім – у фахових виданнях).З 2003 року викладацьку діяльність суміщає зі спортивною журналістикою. Працював: спортивним журналістом газети “Поступ” (2003–2006 рр.); спортивним журналістом Інформаційного центру ФК “Карпати” Львів (2006–2018 рр.); керівником прес-служби ВК “Динамо” Львів (2015–2019); випусковим редактором медіа-холдингу IA ZIK (2009–2020 рр.); спортивним коментатором (2012 р. –дотепер).Автор понад 700 публікацій на спортивну тематику у газетах, журналах та інтернет-виданнях.Підготував трьох призерів студентської конференції “День студентської науки ЛДУФК”.Нагороджений за підготовку офіцерських кадрів для Збройних Сил України медаллю “15 років ЗСУ”.

[згорнути]
Залецька Анастасія Миколаївна, посада - викладач

Посада – викладач

 

Викладає навчальні дисципліни:
• Фітнес-технології;
• Адаптивна фізрекреація;
• Види оздоровчої – рекреаційної рухової активності;
• Теорія і методика оздоровчого фітнесу.

 

Освіта:
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана  Боберського,2022р

Етапи роботи в Університеті:
• 2022 р. – по теперішній час – Викладач кафедри фітнесу та рекреації ЛДУФК імені Івана Боберського.

Наукова діяльність:

• напрямки наукових досліджень:

• Бере участь у розробці наукових тем кафедри, керує курсовими роботами.

Відзнаки та нагороди:

[згорнути]
Пазичук Марія Василівна, посада - викладач

Посада – викладач

 

 

 

 

 

 

Викладає навчальні дисципліни:
• Педагогічна практика.

Освіта:
• Львівський державний інститут фізичної культури (спеціальність фізична культура і спорт, кваліфікація – викладач фізичної культури і спорту), 1983 р.

Етапи роботи в Університеті:
• 1974–1979 рр. – секретар навчальної частини Львівського державного інституту фізичної культури;
• 1979–1981 рр. – завідувач канцелярії, диспетчер інституту;
• 1981–1993 рр. – методист заочного відділення;
• 1993–2004 рр. – методист першої категорії  факультету заочного навчання;
• 2004–2011 рр. – методист вищої категорії навчально–методичного відділу;
• 1995 р. – по теперішній час – викладач кафедри теорії і методики фізичної культури (теорії і методики фізичного виховання);
• 2011 р. – по теперішній час – фахівець І категорії.

Наукова діяльність:
• напрямки наукових досліджень: Підготовка фахівців фізичного виховання до практичної діяльності; фізичне виховання та рухова активність різних груп населення.

Нагороджена почесною грамотою ЛОДА за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури та спорту (2016 р.); подякою міського голови м.Львова за багаторічну сумлінну працю та з нагоди 65-річчя з часу заснування навчального закладу (2011 р.),подякою фахівця І категорії навчального відділу за вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту Львівщини, виховання видатних спортсменів України та з нагоди 70-ої річниці від дня заснування ЛДУФК.

Автор 5 наукових та навчально-методичних праць. Бере участь у виконанні науково-дослідних тем кафедри.


Е-mail: praktyk@ldufk.edu.ua

 

[згорнути]
Семенова Наталія Василівна, посада - доцент

Посада – доцент
Науковий ступінь – кандидат наук з фізичного виховання і спорту

 

 

 

 

 

 

Викладає навчальні дисципліни:
• Методика викладання у спеціальних медичних групах;
• Методика фізичного виховання дітей із різними нозологіями.

Освіта:
• Львівський державний  інститут фізичної культури, спеціаліст, 1996 р.;
• Магістратура Львівського державного університету фізичної культури, викладач вищого навчального закладу, 2009 р.;
• Аспірантура Львівського державного університету фізичної культури. 2014 р.;
• Захист кандидатської дисертації, присуджено науковий ступень кандидата наук з фізичного виховання та спорту за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, 2015 р.

Етапи роботи в Університеті:
• 2018 р. – по теперішній час – старший викладач кафедрі Теорії і методики фізичної культури  за сумісництвом

Наукова діяльність:
• тема дисертації: “Обґрунтування режиму рухової активності студенток 15–17 років з різним рівнем соматичного здоров’я”
• напрямки наукових досліджень: Фізичне виховання та соматичне здоров’я студентів коледжів; рухова активність у формуванні здорового способу життя студентів коледжів.

Співавтор 1 навчального посібника, автор 26 публікацій, з них – 17 у фахових виданнях, 1 – у закордонному виданні.

Бере участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних, конференціях, здійснює розробку навчальних дисциплін, керівництво магістерськими роботами, а також підготовку студентів до участі в наукових конференціях.

Опубліковані праці

Е-mail: praktyk@ldufk.edu.ua

 

[згорнути]
Ярошик Марія Богданівна, посада - викладач

Посада – викладач
Спортивне звання – кандидат у майстри спорту з художньої гімнастики

 

 

 

 

 

 

Викладає навчальні дисципліни:
• Педагогічна практика.

Освіта:
• Львівський державний інститут фізичної культури (спеціальність фізична культура і спорт, кваліфікація – викладач фізичної культури і спорту), 1982 р.
Етапи роботи в Університеті:
• 1976–1979 рр. – секретар навчальної частини Львівського державного інституту фізичної культури;
• 1979–1992 рр. – диспетчер навчальної частини;
• 1986–1993 рр. – викладач кафедри управління та історії фізичної культури ЛДІФК з погодинною оплатою праці;
• 1992–1993 рр. – старший інспектор навчальної частини;
• 1993–2003 рр. – методист І категорії навчальної частини;
• 2003–2011 рр. – методист вищої категорії навчально-методичного відділу;
• 2011–2012 рр. – заступник керівника навчально-методичного відділу;
• 1994 – по теперішній час викладач кафедри теорії і методики фізичної культури (теорії і методики фізичного виховання);
• 2012 – по теперішній час – методист вищої категорії навчально-методичного відділу;

Наукова діяльність:
• напрямки наукових досліджень: підготовка фахівців фізичного виховання до практичної діяльності; фізичне виховання та рухова активність різних груп населення.

Бере участь у виконанні науково-дослідних тем кафедри та у розробці тематики методичних занять для студентів-практикантів. Проводить профорієнтаційну роботу. Відповідальна за організацію і проведення різноманітних форм  профорієнтаційних заходів університету.

Нагороджена почесною грамотою ЛОДА за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури та спорту (2016 р.); подякою міського голови м.Львова за багаторічну сумлінну працю та з нагоди 65-річчя з часу заснування навчального закладу (2011 р.); грамотою Центрального комітету профспілки працівників культури України за плідну і сумлінну працю у Профспілці, значний особистий внесок у розвиток і зміцнення профспілкового руху, захист трудових прав та соціально-економічних інтересів працівників (2011 р.), подяка за багаторічну сумлінну працю у громадському житті колективу Львівської області, організація профспілок працівників культури.

Опубліковані праці

Відзнаки

Е-mail: praktyk@ldufk.edu.ua

 

[згорнути]
Гук Ганна Ігорівна, посада - викладач

Посада – викладач

 

[згорнути]
Назаркевич Лілія Ігорівна, посада - викладач

Посада – викладач
Науковий ступінь – кандидатка наук з фізичного виховання і спорту

 

Викладає навчальні дисципліни:
• Теорія і методика фізичного виховання в СМГ;
• Педагогічна практика в школі і вищих навчальних закладах.

Освіта:
• Львівський державний університет фізичної культури, спеціальність «Фізичне виховання і спорт», кваліфікація – бакалавр олімпійського та професійного спорту, викладач фізичного виховання. 2007 р.
• Львівський державний університет фізичної культури, спеціальність «Олімпійський та професійний спорт»,кваліфікація – магістр олімпійського та професійного спорту, викладач вищого навчального закладу, 2008 р.
• Аспірантура Львівського державного університету фізичної культури, 2017 р.

Етапи роботи в Університеті:
• 2007–2014 рр. – старша інспектор навчально-допоміжного персоналу Львівського державного університету фізичної культури;
• 2014-2015рр. – диспетчер навчально-допоміжного персоналу Львівського державного університету фізичної культури;
• 2018 р. – по теперішній час викладачка кафедри теорії і методики фізичного виховання Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Наукова діяльність:
• тема дисертації: Структура і зміст фізкультурно-оздоровчих занять з плавання для дітей молодшого дошкільного віку.
• напрямки наукових досліджень: Фізичне виховання дошкільнят, вплив фізкультурно-оздоровчих занять з плавання на фізичний розвиток та фізичну підготовленість дітей молодшого дошкільного віку; фізичне виховання та фізкультурно-оздоровчі заняття плаванням дошкільнят за кордоном.

Відзнаки та нагороди – диплом за кращу доповідь на секційному засіданні «Теоретико-методичні основи фізичного виховання» Міжнародної наукової конференції «Молода спортивна наука України»(2016). Авторка 11-х наукових праць, з них з яких 5 статей – у спеціалізованих фахових виданнях України, 1 стаття – у електронному фаховому виданні України, 2 статті – у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз, 1 стаття –в іноземних виданнях, 1 – тези .

Учасниця Міжнародної науково-практичної конференції «Молода спортивна наука України» (Львів, 2012−2017 рр.); Міжнародної наукової конференції «Фізична культура, спорт та здоров’я» (м. Харків, 2017 p.); VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту» (м. Київ, 2017 р.); Міжнародної наукової конференції в м. Кишинів (Республіка Молдова, 2014р.)

Наукові праці

Е-mail: praktyk@ldufk.edu.ua

 

[згорнути]
Рихаль Володимир Ігорович, посада - старший викладач
Посада – старший викладач
Спортивне звання – майстер спорту України з кікбоксингу

Науковий ступінь – доктор філософії

 

 

 

 

 

Викладає навчальні дисципліни:
• Методика викладання у спеціальних медичних групах

Освіта:
• Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського (спеціальність «Спорт», кваліфікація – спеціаліст тренер, викладач фізичного виховання), 2015 р.
• Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ Міжрегіональна Академія Управління Персоналом» (Спеціальність «Менеджмент», кваліфікація – магістр управління і адміністрування), 2019 р.

Етапи роботи в Університеті:
• 2019 р. – по теперішній час – викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання.

Наукова діяльність:
• напрямки наукових досліджень: Одноборства (бокс, кікбоксінг) у сфері фізичної культури та спорту.

Наукові праці

Е-mail: praktyk@ldufk.edu.ua

 

[згорнути]

Ільків Оксана Богданівна, посада - викладач, старший лаборант

Посада – викладач, старший лаборант
Спортивне звання – 
кандидат в майстри спорту з спортивної ходьби (легка атлетика)

 

 

 

 

 

 

Викладає навчальні дисципліни:
• Педагогічна практика в школі і вищих навчальних закладах.

Освіта:
• Львівський державний інститут фізичної культури, 1996 р.;
• Магістратура Львівського державного університету фізичної культури, 2010 р.

Етапи роботи в Університеті:
• 1990–2002 рр. – старший лаборант кафедри біохімії, гігієни та спортивних споруд;
• 2002 р. по теперішній час старший лаборант кафедри теорії і методики фізичного виховання Львівського державного університету фізичної культури;
• 2008 р. – по теперішній час – викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.
Наукова діяльність:
• напрямки наукових досліджень: Оптимізація навчально-виховного процесу дітей молодшого шкільного віку засобами рухливих ігор в режимі навчального дня; обґрунтування нормативної бази рівня фізичної підготовленості учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів; тестування школярів середнього шкільного віку щодо динаміки розвитку фізичних якостей; теоретико-методичні аспекти оптимізації рухової активності різних груп населення.

Відзнаки та нагороди: Нагороджена грамотою Львівського обласного управління за багаторічну сумлінну працю в галузі фізичного виховання і спорту.Бере участь у виконанні науково-дослідних тем кафедри. Бере активну участь у змаганнях серед викладачів університету з настільного тенісу, кульової стрільби.

Наукові праці

Відзнаки

Е-mail: praktyk@ldufk.edu.ua

 

[згорнути]

 

 

Прокрутити вгору