Навчальний відділ

Про відділ

Структурний підрозділ університету, який планує та  організовує навчальну та методичну діяльність університету, координує діяльність структурних навчальних підрозділів і робочих органів університету навчально-методичного  спрямування: деканатів факультетів, кафедр, методичних комісій, бере участь в організаційній роботі щодо відкриття нових спеціалізації і спеціальностей.

Відділ безпосередньо підпорядковується ректору та проректору з навчальної роботи ЛДУФК імені Івана Боберського.

[згорнути]
Основні завдання відділу

  • Складання графіків начального процесу (навчальних занять, сесій навчальних та виробничих практик);
  • планування педагогічного навантаження на навчальний рік професорсько-викладацькому складу університету та контроль за його виконанням;
  • ведення обліку погодинної оплати праці викладачів;
  • здійснення контролю за виконанням робочих навчальних планів та навчальних програм на кафедрах;
  • контроль стану навчально-методичної та обліково-звітної документації на кафедрах;
  • координація роботи підрозділів з ліцензування нових спеціальностей та акредитації.

[згорнути]
Підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників: типові форми бланків

[згорнути]
Працівники

[згорнути]
Прокрутити вгору