Професорсько-викладацький склад кафедри економіки і менеджменту

Павленчик Наталія Федорівна, посада - професор, завідувач кафедри

Посада – завідувач кафедри, професор
Науковий ступінь – 
доктор економічних наук
Вчене звання – 
професор
Державні нагороди – “Подяка Міністерства освіти і науки України”

 

 

 

 

Викладає навчальні дисципліни:
• Економіка та фінанси підприємств;
• Курс-тренінг «Креативний менеджмент»;
• Курс-тренінг «HR-менеджмент»;
• Управління персоналом;
• Економічна теорія;
• Спортивний менеджмент.

Освіта:
•  Львівський державний аграрний університет, спеціальність “Облік і аудит», (1997 р.).

Етапи роботи в Університеті:
• 2016 р.-по теперішній час – завідувач кафедри економіки та менеджменту Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Наукова діяльність:
• тема дисертації: Теоретико-методологічні основи функціонування ринку сільськогосподарської продукції
• напрямки наукових досліджень: Розвиток кооперації; становлення та функціонування кооперативів; формування та функціонування ринку сільськогосподарської продукції; ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств; формування та прояв економічних відносин; реформування аграрного сектору країни; інвестиційна привабливість та конкурентоспроможність підприємств; менеджмент в галузі фізичного виховання та сфері обслуговування; новітні методи організації праці; управління персоналом; економічні аспекти галузі фізичного виховання та сфери обслуговування.

Відзнаки та нагороди: Подяка Львівської обласної державної адміністрації, Грамота Львівської обласної ради.

Є автором понад 140 науково-методичних праць, серед яких 1 посібник, 2 підручники з грифом МОНУ та 7 монографій.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=NNMVFY8AAAAJ&hl=ru]

Наукові праці

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6164-5644

п.38 ліцензійних умов

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210806059

ResearcherID: Q-1682-2017

[згорнути]
Заневська Людмила Георгіївна, посада - доцент

Посада – доцент
Науковий ступінь – 
кандидат наук з фізичного виховання і спорту
Вчене звання – 
доцент

 

 

 

Викладає навчальні дисципліни:
• інформаційні системи і технології в туристичній індустрії;
• інформаційні системи і технології в менеджменті;
• комп’ютерні інформаційні технології.
• інформаційні системи і технології в готельно-ресторанній справі;

Освіта:
• Одеський інститут народного господарства (спеціальність економіка, кваліфікація бухгалтерський облік).

Етапи роботи в Університеті:
• 2007-2012 рр. – старший викладач кафедри економіки, інформатики та кінезіології ЛДУФК;
• 2012 р. – по теперішній час – доцент кафедри економіки та менеджменту ЛДУФК імені Івана Боберського.

Наукова діяльність:
• тема дисертації: “Застосування інформаційних технологій в рекреаційно-туристській діяльності фахівців фізичного виховання”;
• напрямки наукових досліджень: інформаційне забезпечення рекреаційно-туристської діяльності фахівців фізичного виховання, використання тестів для школярів молодших класів, ігрове моделювання, дослідження проблем застосування інформаційних технологій у спортивно- оздоровчому туризмі та активній рекреації в роботі студентського гуртка.

стаж роботи у вищій школі 14 років.

[згорнути]
Холявка Володимир Зеновійович, посада - доцент

Посада – доцент
Науковий ступінь – кандидат економічних наук
Вчене звання – доцент
Державні відзнаки і нагороди – Заслужений працівник освіти України

 

 

 

 

Викладає навчальні дисципліни:
• Економічна теорія;
• Менеджмент у сфері обслуговування.

Освіта:
• Московський лісотехнічний інститут, факультет міжнародних зв’язків, спеціальність «Економіка та управління в галузях хіміко-лісового комплексу» (1993 р.);
• Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність «Правознавство» (2002 р.)

Етапи роботи в Університеті:
• 2013-2014 рр. – доцент кафедри економіки та спортивного менеджменту Львівського державного університету фізичної культури
• 2014-2015 рр. – завідувач кафедри економіки та спортивного менеджменту ЛДУФК
• 2015 р.-по теперішній час – декан факультету туризму Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, доцент кафедри економіки та менеджменту.

Наукова діяльність:
• тема дисертації:  “Еколого-економічні засади формування кореневих цін на деревину”.
• напрямки наукових досліджень: економіка природокористування та охорони навколишнього середовища; екологічна і лісова політика; екологізація суспільного розвитку; комерціалізація спортивної та фізкультурно-оздоровчої діяльності в Україні.

Науковий ступінь кандидата економічних наук отримав в 2004 році.
Вчене звання доцента у 2006 році.
Відзнаки та нагороди: Відмінник освіти України (2016), Заслужений працівник освіти України (2019), Грамота Львівської обласної ради.

Віце-президент Львівської обласної федерації боксу, засновник спортивного клубу «Шкіряна рукавичка», член ради Національного олімпійського комітету Львівської області.

Автор 2 монографій та понад 60 наукових і навчально-методичних публікацій.

Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=A1OYzHAAAAAJ&hl=ru

п.38 ліцензійних умов

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0045-0020

Наукові праці

E-mail: econom@ldufk.edu.ua

[згорнути]
Іванова Лілія Омелянівна, посада - доцент

Посада – доцент
Науковий 
ступінь – кандидат економічних наук
Вчене звання – 
доцент

 

 

 

Викладає навчальні дисципліни:
• Маркетинг;
• Реклама і PR;
• Реклама і PR в індустрії гостинності;
• Стратегічний менеджмент і маркетинг;
• Рекламний менеджмент;
• Маркетинг в сфері обслуговування.
Освіта:
• Львівський торгово-економічний інститут, товарознавчий факультет, спеціальність товарознавство і організація торгівлі непродовольчими товарами (1983 р.)
Етапи роботи в Університеті:
• 2007 р. – по теперішній час – доцент кафедри економіки та менеджменту Львівського державного університету фізичної культури імені І. Боберського.

Наукова діяльність:
• тема дисертації: Оцінка та вдосконалення маркетингу послуг на підприємствах готельного господарства» за спеціальністю 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг»
• напрямки наукових досліджень: Маркетингове дослідження споживачів готельних послуг, дослідження кон’юнктури ринку готельних послуг та маркетингові можливості сучасного готельного бізнесу в Україні, дослідження особливостей попиту споживачів готельних послуг, критерії ефективності інвестування у готельну справу, маркетингова оцінка інвестиційної привабливості готельного бізнесу в Україні, оцінка маркетингових можливостей підприємств готельного господарства в окремих регіонах України, тенденції розвитку готельного господарства України в частині маркетингового забезпечення, особливості маркетингових комунікацій у сфері готельних послуг, маркетинговий аналіз інтеграційних процесів в готельному бізнесі в світі та в Україні.

24 жовтня 1997р. отримала науковий ступінь кандидата наук (протокол засідання ВАК № 32-0610 від 18.12.1997 р.).

26 жовтня 2000 року присвоєно вчене звання доцента

Автор 4 колективних монографій: Маркетинг готельних послуг (м. Львів, 2000), Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки (м. Хмельницький, 2011, 2013), Устойчивое развитие предприятия, региона, общества: инновационные подходы к обеспечению (Польша, 2014).

Автор 5 навчальних посібників: План маркетингу торговельного підприємства (2010), Світовий ринок товарів та послуг (2010), Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг (2012, гриф МОН України лист №1/11 – 4598 від 03.06.2011), Маркетинг готельного і ресторанного господарства (2012), Маркетинг послуг (2018).

Автор понад 110 наукових і близько 40 навчально-методичних праць.

Підготувала 1 кандидата економічних наук.

Кандидат економічних наук (1997), доцент (2000), член Української асоціації маркетингу (з 1998 року), голова регіонального представництва Індустріального гендерного комітету з реклами (з 2014 року).

Успішно закінчила декілька тренінгів і семінарів Української асоціації маркетингу, зокрема Застосування тестових методик в маркетингових дослідженнях (м. Львів, 2008), Автоматизація обліку взаємовідносин з клієнтами за допомогою CRM – системи «Парус – Менеджмент та Маркетинг 7.40» (м. Львів, 2009).

Організатор круглого столу «Регіональне Представництво Індустріального Гендерного Комітету з Реклами в Львівській області. Громадський контроль та саморегулювання в рекламній галузі», м. Львів, 2014 рік.

Брала участь у круглому столі «Регіональні Представництва Індустріального Гендерного Комітету з Реклами: впровадження ефективних механізмів попередження дискримінації за ознакою статі. Громадський контроль та саморегулювання в рекламній галузі», м. Чернівці, 2015 рік.

Проходила стажування в рамках ІІ Міжнародного науково-практичного форуму «New Economics» в Кракові (Польща) – Кошіце (Словаччина) – 1-10 листопада 2015 р.

Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?user=_nSEmGIAAAAJ&hl=uk&oi=ao

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5125-0630

п. 38 ліцензійних умов

Наукові праці

E-mail: econom@ldufk.edu.ua

[згорнути]
Дудюк Володимир Степанович, посада - доцент

Посада – доцент
Науковий ступінь – кандидат економічних наук
Вчене звання – доцент

Державні нагороди – “Подяка Міністерства освіти і науки України”

 

 

 

 

Викладає навчальні дисципліни:
• Макроекономіка та мікроекономіка;
• Ціноутворення;;
• Управління проєктами;
• Інноваційно-інвестиційний менеджмент;
• Курс-тренінг «Комунікативний менеджмент»;
• Управління проєктами у ФКіС.

Освіта:
•  Український державний лісотехнічний університет, спеціальність «Економіка і управління» (1994 р.),
•  Національний лісотехнічний університет України, спеціальність «Лісове господарство» (2017 р.)

Етапи роботи в Університеті:
• 09. 2022 р. – по теперішній час –  доцент кафедри економіки та менеджменту Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Наукова діяльність:
• тема дисертації: «Економічне стимулювання використання  недеревинних ресурсів лісу (на прикладі березового соку)», спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища (2002 р.)
• напрямки наукових досліджень: Удосконалення фінансування та оподаткування підприємств; удосконалення організаційно-економічних підходів управління; екологізація економічної діяльності.

Є автором понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Наукові праці

Google Scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=PM22jxkAAAAJ&hl=uk

• ORCID:  https://orcid.org/0000-0003-4649-4280

п. 38 ліцензійних умов

E-mail:econom@ldufk.edu.ua; volodymyr.dudiuk@gmail.com

[згорнути]
Коркуна Іван Іванович, посада - доцент

Посада – доцент
Науковий ступінь – кандидат економічних наук
Вчене звання – доцент
Відзнаки та нагороди – заслужений економіст України

Викладає навчальні дисципліни:
• Основи підприємницької діяльності»
• Основи наукових досліджень;
• Організація виробництва;
• Планування та контроль на підприємстві;
• Адміністративний менеджмент;
• Операційний менеджмент;
• Антикризове управління;
• Фіскальна політика;
• Бухгалтерський облік;
• Аудит;
• Фінанси підприємств;
• Бюджетування.
Освіта:
• Львівський державний університет імені Івана Франка, факультет прикладної математики і механіки, (спеціальність «математик»), 1979 р.;
• Львівський політехнічний інститут (спеціальністю «інженер-економіст»), 1993 р.
Етапи роботи в Університеті:
• 2017 р. – по теперішній час – доцент кафедри економіки та менеджменту Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Наукова діяльність:
• тема дисертації: Стратегічні та оперативні плани у структурі методів менеджменту на підприємстві.
• напрямки наукових досліджень: Управління фінансовими потоками Львівської області, програмні комплекси, що входять до комплексної програми інформаційно-фінансового обслуговування населення міста (регіону), соціальна карта жителя, специфіка впровадження та використання скорингових систем у банках України, автоматизовані системи обліку і контролю товарно-матеріальних цінностей на основі штрих-кодових технологій.

Відзнаки та нагороди: Орден «За заслуги» ІІІ ступеня, Почесна грамота Верховної Ради України за заслуги перед українським народом, медаль «20 років незалежності України», Смарагдовий орден за заслуги в галузі спорту.

Автор понад 150 науково-методичних робіт, 4 монографій та 4 підручників.

Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=EjoUIyQAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8203-5412

п. 38 ліцензійних умов

Наукові праці

E-mail: econom@ldufk.edu.ua

[згорнути]
Гуль Іван Григорович, посада - доцент

Посада – доцент
Науковий ступінь – кандидат економічних наук
Вчене звання – доцент
Державні нагороди – “Подяка Міністерства освіти і науки України”

 

 

 

 

Викладає навчальні дисципліни:
• Економічна теорія;
• Регіональна економіка;
• Економічний аналіз діяльності підприємства;
• Аналіз діяльності підприємств туризму;
• Ціноутворення в туристичній галузі;
• Економічний ризик та методи його вимірювання;
• Менеджмент і маркетинг у ФКіС.
Освіта:
• Національний лісотехнічний університет України, спеціальність «Менеджмент організацій» (2007 р.)
Етапи роботи в Університеті:
• 2013-2017 рр. – старший викладач кафедри економіки та спортивного менеджменту Львівського державного університету фізичної культури.
• 2017 р. – по теперішній час доцент кафедри економіки та менеджменту.
Наукова діяльність:
• тема дисертації: «Економічне стимулювання ефективного відтворення і використання ресурсів мисливської фауни», спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища (2012 р.)
• напрямки наукових досліджень: Економічне стимулювання розвитку мисливського туризму в Україні; удосконалення організаційно-економічних підходів управління у сфері ФКіС; екологізація спортивної діяльності в Україні.Є автором понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Профіль науковця:

Google Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=nglyZwMAAAAJ&hl=ru

• ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4043-7007

п.38 ліцензійних умов

Наукові праці

E-mail: econom@ldufk.edu.ua; gul_ivan@ukr.net

[згорнути]
Стахів Ірина Михайлівна, посада - доцент

Посада – доцент
Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Вчене звання – доцент

 

 

 

 

 

Викладає навчальні дисципліни:
• Економічна теорія;
• Історія економіки та економічної думки;
• Фінанси і бухгалтерський облік в ГРС;
• Стратегічний менеджмент;
• Теорія прийняття управлінських рішень;
• Фінанси і фінанси підприємств;
• Облік і аудит.

Освіта:
• Львівський інститут економіки і туризму, спеціальність «Міжнародна економіка» (2011 р.).
• здобувач кафедри економіки підприємства Львівського національного університету імені Івана Франка, економічному факультеті.

Етапи роботи в Університеті:
• 2011-2016 рр.- фахівець відділу зовнішніх зв’язків Львівського державного університету фізичної культури.
• 2017 р.-по теперішній час – старший викладач, доцент кафедри економіки та менеджменту Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Наукова діяльність:
• тема дисертації: Регулювання ринку спортивно-оздоровчих послуг в Україні.
• напрямки наукових досліджень: Регулювання спортивно-оздоровчих послуг, економіка підприємств, міжнародна економіка, євроінтеграційні процеси..

Є автором понад 30 наукових праць, серед яких одноосібна монографія.

Google Scholar:https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=O3eZqyMAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsNF79khWYYMsCjgCIeghECyBB_JRSrR7K3LioCwBDG2zId8pAT3pyY90DkgwR_xgpXPxTTtucWvj_AnC1kKyLbA5b_IooWlC25QMGscVAG8xWlxDva77wAij0qWb7cvncf3pdxqx

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3658-8056

п.38 ліцензійних умов

Наукові праці

E-mail: econom@ldufk.edu.ua

[згорнути]
Гуцуляк Вікторія Романівна, посада - доцент

Посада – доцент
Науковий ступінь – кандидат економічних наук
Вчене звання – доцент

 

 

 

 

 

Викладає навчальні дисципліни:
• Менеджмент;
• Організація праці менеджера;
• Управління персоналом;
• HR менеджмент;
• Комунікаційний менеджмент.

Освіта:
• Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, спеціальність «Менеджмент організації», кваліфікація менеджер-економіст, вчитель економічних дисциплін, (2005 р.);
• Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність «Менеджмент організації», кваліфікація магістр з менеджменту, (2009 р.)

Етапи роботи в Університеті:
• 2005-2006 рр.- старший лаборант кафедри економіки фізичної культури Львівського державного інституту фізичної культури;
• 2009-2011 рр. за сумісництвом викладач кафедри туризму Львівського державного університету фізичної культури;
• 2006-2012 рр.- старший диспетчер факультету фізичної реабілітації, оздоровчої фізичної культури і туризму Львівського державного інституту фізичної культури;
• 2012 р.- по теперішній час – викладач, старший викладач, доцент кафедри економіки та менеджменту Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Наукова діяльність:
• тема дисертації: «Маркетинговий механізм розвитку сільськогосподарських підприємств» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами діяльності));
• напрямки наукових досліджень: Сучасні підходи розвитку зі стратегії та маркетингу малого та середнього бізнесу; Методи професійного розвитку персоналу в системі HR-менеджменту; Інноваційні інструменти управління персоналом; Регіональні проблеми розвитку туризму в Україні; Організація готельно-ресторанного бізнесу; Розвиток економіки в умовах ринкових відносинах.

2017 р. – захист кандидатської дисертації;
Науково-педагогічний стаж з 2009 р.

Є автором понад 25 наукових праць, з яких 1 стаття SCOPUS, 9 одноосібних статей у фахових виданнях України. Брала участь у 8 наукових міжнародних практичних конференціях.

 

Coogle Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=-GRmHr8AAAAJ

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-4814-4674

п.38 ліцензійних умов

Наукові праці

E-mail: econom@ldufk.edu.ua

[згорнути]
Петришин Дмитро Юрійович, посада - викладач

Посада – викладач

 

 

 

 

 

 

Викладає навчальні дисципліни:
• Економічна теорія;
• Економіка та фінанси підприємств.

Освіта:
• Львівський державний університет внутрішніх справ, економічний факультет, магістр, кваліфікація «професіонал з фінансово – економічної безпеки» (2010 р.)

Етапи роботи в Університеті:
• 2012 р.-по теперішній час – викладач кафедри економіки та менеджменту Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Наукова діяльність:
• напрямки наукових досліджень: Розвиток екотуризму в Україні.

Coogle Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=uG5wbYcAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1607-1172

Наукові праці

E-mail: econom@ldufk.edu.ua

[згорнути]
Бараніська Христина Сергіївна, посада - викладач

Посада – викладач

 

 

 

 

 

 

 

Викладає навчальні дисципліни:
• Облік і аудит;
• Бухгалтерський облік в туристичній діяльності;
• Фінанси і фінанси підприємств;
• Менеджмент;
• Економіка підприємств.

Освіта:
• Інститут економіки і фінансів за спеціальністю 6.030509 «Облік і аудит» Львівської комерційної академії.
• Аспірантура в інституті економіки і менеджменту Національного Університету «Львівська Політехніка»

Етапи роботи в Університеті:
• 2012 р.-по теперішній час – викладач кафедри економіки та менеджменту Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Наукова діяльність:
• напрямки наукових досліджень: економічна стійкість підприємств, інфраструктура міста..

Призер ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності Облік та аудит. З 2012 р. займається викладацькою роботою.

Автор 21 наукових праць, з них 19 наукового і 2 навчально-методичного характеру.

Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ub5eEogAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3031-7351

Наукові праці

E-mail: econom@ldufk.edu.ua

[згорнути]
Лешко Христина Сидорівна, посада - викладач

Посада – викладач

 

 

 

 

 

 

 

Викладає навчальні дисципліни:
• Економічна теорія;
• Статистика;
• Соціальна та корпоративна відповідальність;
• Менеджмент організації;
• Менеджмент у сфері обслуговування.

Освіта:
• Національний лісотехнічний університет України, спеціальність “Менеджмент організацій і адміністрування” (2012 р.);
• Аспірантура кафедри економіки та менеджменту Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Етапи роботи в Університеті:
• 2016- 2020 р.- інспектор навчального відділу Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського;
• 2020 р.- по теперішній час – викладач кафедри економіки та менеджменту ЛДУФК імені Івана Боберського.

Наукова діяльність:
• напрямки наукових досліджень: Соціальна відповідальність, сфера послуг, підприємництво.

Наукові праці

Coogle Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=JSj6ZlQAAAAJ&fbclid=IwAR1IqcFyfSySaSevEFMh7NCIjj3yLXwdxEanAHyTN1ragC-BNtdcNsntrlk

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6383-3873

E-mail: econom@ldufk.edu.ua

[згорнути]
Пастух Ольга Львівна, посада - старший лаборант

Посада – старший лаборант

 

 

 

 

 

 

 

Освіта:
• Національний університет “Львівська політехніка”, факультет геодезії, спеціальність  прикладна геодезія

Етапи роботи в Університеті:
• 2019 р.-по теперішній час – старший лаборант кафедри економіки та менеджменту.

E-mail: econom@ldufk.edu.ua

[згорнути]
Прокрутити вгору