«Магістр»

▶ заяви тільки в електронній формі (крім осіб, які зазначені в розділі VI пункті 6.2 Правил прийому);

▶ подати до 5 заяв на місця державного та регіонального замовлення, та визначити їх пріоритетність;

▶ кількість заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується;

▶ приймаються результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови, складеного у рік вступу;

▶ приймаються результати єдиного фахового вступного випробування, складеного у рік вступу;

▶ особи, які вступають на основі здобутого ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістра зараховуються за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного іспиту (на спеціальність 073 «Менеджмент» також за результатами єдиного фахового вступного випробування);

▶ особи, які вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістра на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб зараховуються за результатами вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного іспиту (на спеціальність 073 «Менеджмент» також за результатами єдиного фахового вступного випробування);

▶ для вступу на спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія» замість фахового іспиту вступники можуть подати результати інтегрованого іспиту КРОК-М;

▶ до Університету зараховуються особи, які не мають протипоказань за станом здоров’я до фізичних навантажень (спеціальності 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)», 017 «Фізична культура і спорт», 024 «Хореографія») та не протипоказане навчання за обраною спеціальністю.

Прокрутити вгору