Інформація про кафедру

Кафедра фітнесу і рекреації посідає провідне місце серед 24-х кафедр університету.

Кафедру було утворено у 1996 р., в рік відзначення 50-річчя ЛДІФК (наказ №61-р від 25.05.1996 року.). Її очолила кандидат педагогічних наук, професор Ольга Миколаївна Жданова.

У 2013 році кафедру було перейменовано, вона отримала назву «Фітнесу та рекреації» (наказ № 347-р від 28.08.2013 року). Весь час свого функціонування кафедра знаходиться у головному корпусі університету по вулиці Костюшка 11, у приміщенні № 215.

Викладацький колектив кафедри:

Любов ЧЕХОВСЬКА – завідувач кафедри, професор, доктор наук з фізичного виховання та спорту, Є автором і співавтором більше ніж 200 друкованих праць.

Ольга ЖДАНОВА – професор, кандидат педагогічних наук, майстер спорту. Автор та співавтор більше, ніж 190 друкованих праць.

Мирослава ДАНИЛЕВИЧ – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету фізичної терапії та ерготерапії, відмінник освіти України, майстер спорту зі стрільби з луку. Є автором та співавтором понад 200 друкованих праць.

Ірина ГРИБОВСЬКА – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, професор. Є автором та співавтором 100 друкованих праць.

Уляна ШЕВЦІВ – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент. Є автором та співавтором 80 друкованих праць.

Вікторія Іваночко – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент. Є автором та співавтором 90 друкованих праць.

Ростислав ТУРКА – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, ст.викладач. Є автором та співавтором 20 наукових праць.

Грибовська Наталія Олександрівна –викладач

Анастасія Залецька – викладач

Ірина Максимів – ст. лаборант кафедри.

Професорсько-викладацький склад кафедри озброює майбутніх фахівців знаннями з організації та методики оздоровчої фізичної культури різних верств населення, оздоровчого фітнесу, рекреаційних і фітнес-технологій, управління сферою фізичного виховання і спорту. Викладачі кафедри проводять навчальні заняття з профільних дисциплін на всіх факультетах університету.

З 1998/1999 н.р. – 2013/2014н.р. на кафедрі, в рамках спеціальності “Фізичне виховання”, функціонували 2 спеціалізації: “Рекреаційно-оздоровча діяльність” та “Спортивно-оздоровчий туризм”.

У 2003-2004 н.р. ЛДІФК розпочав підготовку кадрів для туристичної сфери. Науково-педагогічним колективом кафедри було започатковано новий напрям освіти і нову спеціальність “Туризм”. Кафедра була перейменована і отримала назву “Рекреації, оздоровчої фізичної культури та туризму”. Було здійснено перший набір студентів.

Через рік, рішенням керівництва інституту і зусиллями науково-педагогічного складу кафедри, було утворено самостійну кафедру “Теорії та методики туризму”, а кафедра “Рекреації та оздоровчої фізичної культури” набула колишньої назви. Відповідно на кафедру «теорії та методики туризму» була переведена спеціалізація “спортивно-оздоровчий туризм”.

Оскільки у 2010 році у Класифікаторі професій було введено нову професійну назву роботи «фітнес-тренер». Саме тому в системі фізкультурної освіти країни розпочалася підготовка магістрів нової спеціальності – «фітнес та рекреація». У 2013 році кафедру було перейменовано на кафедру «Фітнесу та рекреації» (наказ № 347-р від 28 серпня 2013 року). Наказом Міністерства освіти і науки України від 11 червня 2014 року № 2323 Львівському державному університету фізичної культури надано ліцензію на підготовку магістрів з фітнесу та рекреації (8.01020303) галузі знань 0102 – фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. Кафедра здійснила набір, навчання і випуск групи магістрів названої спеціальності.

У 2019/2020 навчальному році вперше здійснено набір студентів на перший курс за освітньою програмою «Фітнес та рекреація» спеціальності 017 «фізична культура і спорт».

Студенти, котрі навчаються за освітньою програмою «фітнес та рекреація» отримують знання з теорії та методики проведення фізкультурно-оздоровчих занять з різними верствами населення, надання їм рекреаційних послуг; теорії та методики оздоровчого фітнесу, формують практичні навички щодо різноманітних видів рухової активності, фітнес-програм тощо.

На практичних заняттях студенти котрі навчаються за освітньою програмою «фітнес та рекреація» :

– беруть участь в одноденних туристичних походах (г. Лопата, г. Захар Беркут, г. Тростян, г. Маківка, г. Кіндрат, г. Парашка, Страдецькі печери та ін.);

– беруть участь у різних видах фітнес-програм: ЕМS-тренування

Детальніше – фото

– беруть участь у різних видах рухової активності: катання на гірських лижах і ковзанах, болдринг, аквааеробіка, боулінг;

– знайомляться із рекреаційно-оздоровчими ресурсами Львівщини (ландшафтний парк “Знесіння”, джерело Раковець та ін.).

Детальніше – фото

Науково-педагогічним колективом кафедри за час її існування видано друком більше 400 наукових праць, у їх числі – 9 навчальних посібників із грифом профільного міністерства.

У 1998 році кафедрою започатковано проведення регіональної науково-практичної конференції “Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення”, яка відбувається кожних два роки. З 2004 року конференція проводиться як Всеукраїнська, з 2008 – Всеукраїнська з міжнародною участю, з 2018 – міжнародна. На засіданнях конференції виступають науковці та практики з різних міст України і Польщі. Запрошується до участі молодь (аспіранти, магістранти), яка вивчає проблеми рекреації, фітнесу, туризму, оздоровчого тренування. Зусиллями співробітників кафедри редагуються та видаються друком збірки матеріалів конференцій.

Колектив кафедри постійно проводить науково-дослідну роботу за темами Зведеного плану профільного міністерства. Розроблялися теми: “Обґрунтування змісту спеціалізації “активний туризм” за освітнім напрямком “Фізичне виховання і спорт” (01102) – у 2001-2005 рр.; «Організаційно-методичні основи розвитку в Україні руху «Спорт для всіх» у 2006−2010 рр.; «Удосконалення наукових засад спорту для всіх, фітнесу та рекреації» (2011-2015рр); «Технологія залучення населення до оздоровчої рухової активності» (протокол №8 від 19.04.2016р. засідання вченої ради ЛДУФК, № держреєстрації 0117U 003040) – 2016- 2020рр.

Під керівництвом викладачів кафедри виконано та успішно захищено 13 кандидатських дисертацій. Професор Ольга Жданова була науковим керівником кандидатів наук: Ю.Філімонова, В.Франчука, О.Мокрова, Л.Чеховської, Н.Тарасюк, В.Базильчук, У.Шевців, Л.Заневської. Під керівництвом професора Ірини Грибовської захистили дисертації  Г.Маланчук, В. Іваночко, Н.Семаль. Під керівництвом професора Мирослави Данилевич – М.Ярошик, під керівництвом доцента Любові Чеховської захистив дисертацію Р.Турка. Кафедральні дисертанти успішно працюють у ЛДУФК та вищих закладах освіти інших областей України.

Викладачі кафедри продовжують керувати підготовкою дисертаційних робіт. Вони є постійними рецензентами на попередніх розглядах, а також опонентами на захистах дисертацій. Під керівництвом викладачів кафедри щорічно виконуються магістерські роботи.

На кафедрі «Фітнесу та рекреації» активно працює студентський науковий гурток. Робота в гуртку проводиться у формі круглих столів, тематичних диспутів, підготовки до участі у наукових конференціях студентів. Студенти беруть участь у кафедральних, загально-університетських та всеукраїнських студентських наукових конференціях та олімпіадах. Зокрема, у ІІ-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фітнес та рекреація» впродовж шести років студентки посідають призові місця. Також студенти наукового гуртка беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з галузі «Фізичне виховання та спорт» впродовж 2012-2019 року, де також посідають призові місця (Тріфонова Анна, Мошовська Ірина, Давиденко Тетяна, Васильєва Анастасія, Панасевич Наталя, Навроцька Анастасія) і відзначені грамотами в номінації «За кращу доповідь».

Студентами наукового гуртка кафедри підготовлено друком понад 25 статей у наукових збірках.

Впродовж 2016-2019р.р. кафедра проводила Всеукраїнську олімпіаду зі спеціальності «Фітнес і рекреація»

Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у форумі «Lviv Fitness Weekend»

Детальніше – фото

Кафедра співпрацює з багатьма фізкультурно-спортивними, туристичними організаціями і фітнес-клубами області, України, Польщі. Зокрема: Регіональним ландшафтним парком “Знесіння”; Центром творчості дітей та юнацтва Галичини; Львівським обласним центром фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”

Детальніше – фото

Оздоровчо-спортивним центром «Академія «Грація»; інститутом туристики і рекреації Політехніки Опольської (Польща), фітнес-клубами «Ківі фітнес», «Форевер», «Формула краси», «Фітнес студія Вікторії Торською», фітнес-клубом «Sport Life», студією Пілатес Анни Наконечної, шейпінг клубами тощо.

Прокрутити вгору