Кафедра економіки та менеджменту

лого кафедри економіки

Контакти кафедри

Тел.: (032) 255-41-32

Новини кафедри

Студентки ЛДУФК імені Івана Боберського – учасниці програми академічної мобільності

Вікторія Хабровська та Софія Ванько – студентки другого курсу факультету туризму (в.о. декана – Володимир Холявка) Львівського державного університету фізичної …

Участь ЛДУФК імені Івана Боберського у проекті з розвитку потенціалу вищої освіти

У рамках проєкту з розвитку потенціалу вищої освіти за програмою Erasmus+ (ERASMUS-EDU-2024-CBHE-STRAND-2), у січні 2024 року кафедра економіки та менеджменту …

Відкрита онлайн лекція-практикум «Сучасні способи збору та поширення статистичної інформації»

Напередодні, 23-го січня поточного року, в рамках дисципліни «Статистика» кафедри економіки та менеджменту (звідувачка – професорка, докторка економічних наук Наталія …

У ЛДУФК 23-го січня відбудеться відкрита онлайн лекція-практикум «Сучасні способи збору та поширення статистичної інформації»

У вівторок, 23-го січня поточного року, в рамках дисципліни «Статистика» кафедри економіки та менеджменту (звідувачка – професорка, докторка економічних наук …

ЛДУФК імені Івана Боберського та ГО «Прогресильні» у рамках проєкту «Острівці Прогресильності» підписали «Меморандум про співпрацю»

Між кафедрою економіки та менеджменту (завідувачка – професорка, доктор економічних наук Наталія Павленчик) Львівського державного університету фізичної культури імені Івана …

Владислава Беспала і Владислав Житеньов – переможці Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт студентів за спеціальністю 073 «Менеджмент»

На базі Київського національного університету технологій та дизайну проведено підсумкову конференцію Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт студентів за спеціальністю 073 «Менеджмент» …

Організація праці менеджера

17 лютого 2023 року в рамках дисципліни «Діловий етикет та корпоративна культура» відбулося ONLINE-заняття


Лекція-тренінг “Менеджмент в медіа-сфері”


Практичні заняття студентів спеціальності 073 Менеджмент першого (бакалаврського) рівня, із курсу «Облік і аудит»


Відкрита лекція для здобувачів спеціальності 073 “Менеджмент”


Відкрита онлайн лекція “Стратегічний менеджмент”


Лекція зі «Статистики» для майбутніх бакалаврів спеціальності 073 «Менеджмент» і 241 «Готельно-ресторанна справа»


Відкрите заняття з курсу-тренінгу “HR менеджмент” 20.10.2022 р.


Відкрита лекція 14.09. 2022 р.


Організація праці менеджера 14.02.2022


Державне управління в сфері обслуговування і спорту 15.11.2021


Презентація матеріально-технічної бази ЛДУФК імені Івана Боберського, яка використовується в навчальному процесі спеціальності 073 «Менеджмент»


Наталію Павленчик відзначено Подякою Міністерства освіти і науки України

Подякою МОН України «За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність» нагороджено Павленчик Наталію Федорівну. Ректорат та увесь колектив нашого Університету щиросердечно вітають Наталію Федорівну та бажають їй міцного здоров’я, родинного добробуту. Нехай з легкістю втілюються найрізноманітніші мрії і плани. Зичимо успішних звершень у всіх сферах життя, творчості й натхнення у розбудові галузі фізичного виховання і спорту в Україні.


Викладачі ЛДУФК – учасники семінару «Якісна вища освіта: дискусія стейкхолдерів»

8-го жовтня відбувся семінар «Якісна вища освіта: дискусія стейкхолдерів», який організувало та провело Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Учасниками заходу були й викладачі факультету туризму нашого Університету.

Заснування кафедри відбулося відповідно до нових економічних умов, в яких перебувала Україна, у зв’язку із переходом на ринкові принципи господарювання. Від часу створення та реструктуризації кафедри колектив працівників зосереджує свої зусилля на виконанні завдань щодо формування економічної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту. Фактично створення кафедри збіглося з реформуванням економічних взаємовідносин в Україні. Перехід до ринкових відносин в економіці зумовлює потребу формування і відповідних знань у фахівців, які повинні знати і вміти, та ефективно виконувати свою місію в нових економічних умовах.

Основні дисципліни кафедри спрямовані на формування знань для прийняття економічно обґрунтованих рішень щодо співвідношення бюджетного та позабюджетного фінансування діяльності фізкультурно-спортивних організацій. Відповідно до потреб у фахівцях з менеджменту відбувається підготовка зі спеціалізації «спортивний менеджмент».

За наказом №58-р від 23.05 1991 р. в Державному інституті фізичної культури утворена кафедра управління та економіки фізичної культури. Завідувачем кафедри призначено доцента Олексія Смірнова. З вересня 1993 р. кафедру очолює доцент, кандидат економічних наук Дмитро Атаманюк. За кафедрою закріплена підготовка з дисциплін «Управління ФКіС», «Економіка спорту», «Менеджмент і маркетинг», «Організація та методика масової фізичної культури». Від початку становлення та розвитку назва кафедри видозмінювалася та удосконалювався процес надання освіти.

Згідно з наказом №5-р 10.01.2012 р., з метою розвитку університету та забезпечення галузі фахівцями із поглибленими знаннями менеджменту фізичної культури і спорту створено кафедру економіки та спортивного менеджменту. З 2014 по 2015 рр. кафедру очолює Володимир Холявка. Продуктивна та ефективна діяльність кафедри дала змогу розширити напрями спеціальностей, а саме «Менеджмент», «Готельно-ресторанна справа», «Туризм», які дають змогу успішно готувати спеціалістів широкого профілю. З вересня 2016 року кафедру економіки, менеджменту та готельно-ресторанного бізнесу очолює д.е.н., професор Наталія Павленчик. З 2019 р. кафедру перейменовано на Кафедру економіки та менеджменту.

Колектив кафедри вирішує актуальні завдання пов’язані з підготовкою фахівців фізичної культури, спорту та туризму для України та іноземних держав у рамках діяльності університету. На кафедрі постійно виконуються науково дослідні роботи. Згідно з темою зведеного плану НДР Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України 2.3.4. на 2001-2005 рр. «Розвиток підприємництва в сфері фізичної культури і спорту»; 2006-2010 рр. співвиконання Зведеного плану теми «Історико-методологічні напрями розвитку фізичної культури та спорту в Україні у ХХ столітті». З 2013-2015 рр. виконувались дослідження на тему «Комерціалізація у сфері фізичної культури та спорту». З 2016 р. виконується науково-дослідна тема: «Удосконалення організаційно-функціональних підходів управління фізичною культурою та фізичним вихованням місцевих громад України в умовах зміни механізмів управління та фінансування».

Викладачі кафедри постійно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях. З ініціативи кафедри проведено три всеукраїнські конференції «Економічна підготовка в непрофільних вищих навчальних закладах». Кафедра проводить дослідження з проблем менеджменту та маркетингу, економіки спорту та туризму. Професорсько-викладацький склад працює над ліцензуванням нових напрямів підготовки фахівців у вищій школі для потреб України.

Силабуси обов’язкові компоненти

Бакалавр

Силабус Управління якістю туристичних послуг 

Силабус навчального курсу “Менеджмент організації”

Силабус “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”

Силабус “Історія України”

Силабус навчального курсу “Екологія” 

Силабус “Облік і аудит”

Силабус “Стратегічний менеджмент”

Силабус навчальної дисципліни “Теорія прийняття управлінських рішень”

Силабус навчального курсу-тренінгу “Комунікативний менеджмент”

Силабус навчальної дисципліни “Інноваційно-інвестиційний менеджмент”

Силабус навчальної дисципліни “Основи економічної теорії”

Силабус курсу “Основи наукових досліджень та інформаційна культура студента”

Силабус навчальної дисципліни “Економічний аналіз діяльності підприємства”

Силабус навчальної дисципліни “Маркетинг”

Силабус навчального курсу-тренінгу “Креативний менеджмент”

Силабус навчальної дисципліни “Психологія”

Силабус навчальної дисципліни “Макро- та мікроекономіка”

Силабус навчальної дисципліни “Міжнародні економічні відносини” 

Силабус Статистика 

Силабус Правознавство

Силабус Політологія

Силабус Філософія

Силабус Риторика

Силабус навчальної дисципліни “Іноземна мова професійного спрямування”

Силабус курсу Туристичне правознавство

Силабус навчальної дисципліни Соціологія

Силабус навчальної дисципліни “Управління персоналом” 073

Силабус навчальної дисципліни “Організація праці менеджера” 073

Силабус навчальної дисципліни “Менеджмент” 073 

Силабус Рекреаційно-оздоровча діяльність

Силабус Економіка та фінанси підприємств 

Силабус Організація ресторанного господарства

Силабус Організація готельного господарства 

Силабус навчальної дисципліни Міжнародний туризм

Силабус навчальної дисципліни Планування та контроль на підприємстві 

Силабус навчальної дисципліни Основи підприємницької діяльності та вступ до фаху

Силабус навчальної дисципліни Історія української культури 

Силабус навчальної дисципліни Адміністративний менеджмент

Силабус курсу Інформаційні системи та технології

Силабус навчальної дисципліни Українська мова професійного спрямування 

Силабус навчальної дисципліни Організація краєзнавчо-туристичної роботи 

Силабус навчальної дисципліни Вища математика 

Силабус навчальної дисципліни “Іноземна мова”

Магістр

Силабус Ділова іноземна мова

Силабус Методологія і організація наукових досліджень

Силабус Методи і моделі прийняття управлінських рішень

Силабус навчальної дисципліни “Самоменеджмент та ефективне лідерство”

Силабус навчальної дисципліни “Фінансовий менеджмент”

Силабус навчальної дисципліни “Управління проєктами

Силабус навчальної дисципліни курс-тренінг “Психологія управління та конфліктологія”

Силабус навчальної дисципліни “Соціальна і корпоративна відповідальність”

Силабус Стратегічний аналіз

Силабус Маркетинговий менеджмент 

Силабус Тести у менеджменті 

Силабус Інтелектуальна власність

Силабуси вибіркових дисциплін

Бакалавр

Силабус навчальної дисципліни “Світова культура і мистецтво”

Силабус навчальної дисципліни “Основи медичних знань”

Силабус навчальної дисципліни “Державне та регіональне управління”

Силабус навчальної дисципліни “Менеджмент у спорті”

Силабус навчальної дисципліни “Менеджмент у сфері обслуговування”

Силабус навчальної дисциплін “Комп”ютерні та інформаційні технології”

Силабус навчальної дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини” 

Силабус навчальної дисципліни “Регіональна економіка”

Силабус навчальної дисципліни “Ціноутворення”

Силабус навчальної дисципліни “Антикризове управління”

Силабус навчальної дисципліни “Фінанси і фінанси підприємства”

Силабус навчального курсу “Історія економіки та економічної думки”

Силабус навчальної дисципліни “Культура бізнесу”

Силабус навчальної дисципліни “Економічний ризик та методи його вимірювання”

Силабус навчальної дисципліни “Охорона праці та безпеки життєдіяльності” 

Силабус навчальної дисципліни “Фітнес та рекреація”

Силабус навчальної дисципліни “Друга іноземна мова (польська)” 2 курс, 3 семестр

Силабус навчальної дисципліни “Друга іноземна мова (польська)” 2 курс, 4 семестр

Силабус навчальної дисципліни “Друга іноземна мова (польська)” 3 курс

Силабус навчальної дисципліни “Маркетинг спортивних подій”

Силабус навчальної дисципліни “фізичне виховання (легка атлетика)” 1 курс, 1 семестр

Силабус навчальної дисципліни “Фізичне виховання (легка атлетика)” 4 курс, 7 семестр

Силабус навчальної дисципліни “Фізичне  виховання (легка атлетика)” 2 курс, 4 семестр

Силабус навчальної дисципліни “Фізичне виховання (легка атлетика)” 3 курс, 5 семестр

Силабус навчальної дисципліни “Фізичне виховання (легка атлетика)” 3 курс, 6 семестр

Силабус навчальної дисципліни “Фізичне виховання (легка атлетика)” 4 курс, 8 семестр

Силабус навчальної дисципліни “Фізичне виховання (легка атлетика)” 2 курс, 3 семестр

Силабус навчальної дисципліни “Фізичне виховання (легка атлетика)” 1 курс, 2 семестр 

Силабус навальної дисципліни “Фізичне виховання (плавання)” 1 курс

Силабус навчальної дисципліни “Фізичне виховання (плавання)” 4 курс

Силабус навчальної дисципліни “Фізичне виховання (плавання)” 3 курс

Силабус навчальної дисципліни “Фізичне виховання (плавання)” 2 курс

Силабус навчальної дисципліни “Реклама і PR” 

Силабус навчальної дисципліни Зимові види спорту 1 курс

Силабус навчальної дисциплін Фізичне виховання (атлетичні види спорту) 1 курс, 1 семестр

Силабус навчальної дисципліни Фізичне виховання (атлетичні види спорту) 1 курс, 2 семестр

Силабус навчальної дисципліни Фізичне виховання (атлетичні види спорту) 2 курс, 3 семестр 

Силабус навчальної дисципліни Фізичне виховання (атлетичні види спорту) 2 курс, 4 семестр

Силабус навчальної дисципліни Фізичне виховання (атлетичні види спорту) 3 курс, 5 семестр

Силабус навчальної дисципліни Фізичне виховання (атлетичні види спорту) 3 курс, 6 семестр 

Силабус навчальної дисципліни Фізичне виховання (атлетичні види спорту) 4 курс, 8 семестр

Силабус навчальної дисципліни “Фізичне виховання (атлетичні види спорту)” 4 курс, 7 семестр

Силабус навчальної дисципліни Міжнародні спортивні організації

Силабус навчальної дисципліни Організація спортивно-туристичної діяльності

Силабус навчальної дисципліни Історія фізичної культури і спорту

Силабус навчальної дисципліни Фіскальна політика

Силабус навчальної дисципліни Організація екскурсійної діяльності

Силабус навчальної дисципліни Операційний менеджмент

Силабус навчальної дисципліни Зимові види спорту 1 курс

Силабус навчальної дисципліни Маркетинг в сфері обслуговування

Силабус курсу Організація туристичних подорожей

Магістр

Силабус Антикризове управління магістри

Силабус навчальної дисципліни “Державне управління в сфері обслуговування і спорту”

Силабус навчальної дисципліни “Туризмологія”

Силабус навчальної дисципліни “Сервісологія”

Силабус навчальної дисципліни “Міжнародне право”

Силабус навчальної дисципліни “Етика інформаційного пошуку та академічна доброчесність”

Силабус Комп”ютерні та інформаційні технології

Силабус Держ.управління в сфері обслуговування і спорту

Силабус Сучасні концепції гостинності

Силабус Управління якістю туристичних послуг

Силабус Аналіз ринків сфери індустрії гостинності

Силабус Глобальна економіка

Силабус навчальної дисципліни Концепції сучасного підприємництва

Силабус навчальної дисципліни Бюджетування України 

Силабус навчального курсу-тренінгу Креативний менеджмент

Силабус навчальної дисципліни Методика викладання у вищій школі

Силабус навчального курсу-тренінгу HR менеджмент

Силабус навчального курсу-тренінгу Event-менеджмент

Силабус навчальної дисципліни “Еколого-економічний менеджмент”

Силабус навчальної дисципліни “Метрологія, сертифікація, стандартизація та управління якістю”

Силабус навчальної дисципліни Логістика

Силабус “Міжнародний менеджмент і маркетинг”

Силабус навчальної дисципліни “Корпоративне управління”

Силабус навчальної дисципліни “Менеджмент у спорті”

Силабус навчальної дисципліни “Публічне адміністрування” 

Силабус Стратегічний менеджмент і маркетинг

Стандарти вищої освіти

073-Менеджер-бакалавр

073-Менеджер-магістр

073-Доктор філософії

Освітні програми

Освітні програми бакалавр

Бакалавр, 073 менеджмент, 2023 рік

Бакалавр, 073 менеджмент, 2020 рік 

Бакалавр, 073 менеджмент, 2019 рік 

Бакалавр, 073 менеджмент, 2018 рік

Бакалавр, 073 менеджмент, 2017 рік

Освітні програми магістр

Магістр, 073 менеджмент, 2019 рік

Магістр, 073 менеджмент, 2021 рік 

Освітні програми доктор філософії

Доктор філософії, 073 менеджмент, 2023 рік

Рецензії та відгуки стейкхолдерів

ОП бакалавр

Рецензія 1

Рецензія 2

Рецензія 3

Рецензія 4

ОПП магістр

Рецензія 1

Рецензія 2

Рецензія 3

Рецензія 4

2021 рік

Рецензія 1 

Рецензія 2

Рецензія 3 

Рецензія  4

2022-2023 н.р.

Рецензія 1 

Проекти освітніх програм

Освітня програма 073  Бакалавр 2024 рік вступу

Освітньо-професійна програма “Менеджмент”, магістр

Пропонований перелік навчальних дисциплін ОП 073 Магістр, з урахуванням унікальності та профільності ЗВО

Освітня програма “Менеджмент”, магістр

Пропонований перелік навчальних дисциплін ОП 073 Магістр, з урахуванням унікальності та профільності ЗВО

Громадське обговорення освітніх програм

Магістр

Бакалавр

Пропозиції стейкхолдерів 22-23 н.р.

Ваші пропозиції просимо надсилати на адресу: kem.ldufk@gmail.com

Акредитація освітніх програм

ОП Бакалавр

Звіт експертної групи

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Програма акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі

ОПП Магістр

Відомості про самооцінювання освітньої програми Магістр

Програма дистанційного акредитаційного візиту Другий (магістерський) рівень

Відомості про самооцінювання освітньої програми, магістр 2022 р.

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

Угода про співпрацю та використання інноваційних технологій у процесі навчання студентів з ТзОВ “Айтікет сервісиз Юкрейн” 

Угода про співпрацю та використання інноваційних технологій у процесі навчання студентів з Львівською асоціацією футболу

Угода про співпрацю з Львівською міською радою

Угода про співпрацю з Чортківським гуманітарно-педагогічним коледжем імені Олександра Барвінського

Угода про співпрацю з Управлінням туризму та курортів Львівської обласної адміністрації 

Угода про співпрацю з ТзОВ “Кредо Україна”

Угода про співпрацю з ПП “Гелікон”

Угода про співпрацю з ТзОВ “Новелекс”

Угода про співпрацю з готелем Ibis Styles Lviv Center

Угода про співпрацю з ПП “Купол”

Угода про співпрацю та відкриття представництва кафедри економіки та менеджменту з ПП “Укрзахідпостач”

Угода про співпрацю з рестораном “Цепелін”

Меморандум про співпрацю та взаєморозуміння

Угода про співпрацю та використання інноваційних технологій у процесі навчання студентів з ДП  “Львівський облавтодор” 

Угода про співпрацю з ТзОВ “Черчіль”

Угода про співпрацю з ТзОВ “Клуб м”яса” 

Угода про співпрацю з Приватним акціонерним товариством “Калсберг Україна”

Угода про співпрацю з КЗ ЛОР “Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді” 

Угода про співпрацю з ТзОВ “Джованні”

Угода про співпрацю та використання інформаційних технологій у процесі навчання студентів з ТзОВ “Інноваційні системи менеджменту”  

Угода про співпрацю та використання інноваційних технологій у процесі навчання студентів з готельно-ресторанним комплексом “Купава”

Угода про співпрацю та використання інноваційних технологій у процесі навчання студентів з ТзОВ Аудиторська компанія “Концептуаль” 

Угода про співпрацю з використанням інноваційних технологій у процесі навчання студентів з державним підприємством “Львівський радіоремонтний завод” 

Угода про співпрацю та використання інноваційних технологій у процесі навчання студентів з ТзОВ “Едвантіс” 

Угода про співпрацю та використання інноваційних технологій у процесі навчання студентів з філією АТ “Укрексімбанк”

Угода про співпрацю та використання інноваційних технологій у процесі навчання студентів з ЛКП “Центр розвитку туризму”

Угода про співпрацю з ФОП Кулик О.М. 

Угода про співпрацю щодо реалізації внутрішньої економічної мобільності здобувачів вищої освіти з Полтавським університетом економіки і торгівлі 

 

Владислав Житеньов – лауреат Міжнародного конкурсу наукових робіт здобувачів вищої освіти з спеціальності 073 «Менеджмент»

У Київському національному університеті технологій та дизайну (КНУТД) відбувся Міжнародний конкурс наукових робіт здобувачів вищої освіти, участь у якому взяв й Владислав Житеньов – магістрант першого року навчання спеціальності 073 «Менеджмент» Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського (науковий керівник – завідувачка кафедрою економіки та менеджменту, професорка Наталія Павленчик).

За умовами конкурсу наукова робота презентована англійською мовою і нею ж проводився он-лайн захист перед 25 фіналістами-конкурсантами закладів вищої освіти з України, Казахстану та Польщі.

Тема роботи й доповіді «MANAGEMENT OF DIGITAL MARKETING SYSTEMS IN SMALL BUSINESS» виявилась не лише актуальною, а й цікавою для журі й учасників. За результатами конкурсних робіт Владислав Житеньов у підсумку відзначений серед переможців дипломом ІІ ступеня, а його керівник – професорка Наталія Павленчик отримала почесну подяку за керівництво й підготовку кваліфікованого здобувача.

Щиро вдячні організаторам та модератору, доктору економічних наук, професорці Аллі Касич за такий чудовий науковий захід.

Наші щирі вітання переможцям! Зичимо Владиславу та Наталії Федорівні подальших успіхів з високо піднятим прапором нашого Університету!

 

Дослідження від Відділу сприяння працевлаштуванню

Запрошуємо тебе розказати роботодавцям, яким має бути твоє найкраще робоче місце: з гнучким графіком, чітким планом зростання… а може, чимось ще?

Щоб донести компаніям, що шукають сучасні студенти, КНУ імені Тараса Шевченка проводить дослідження “The Best KNU Employers”, де хочемо запитати тебе:

 • Який досвід ти вже маєш і яку роботу шукаєш
 • Що тебе приваблює в задачах та який графік найкращий
 • Як виглядає твій персональний ТОП роботодавців

📝Чекаємо на твою думку за посиланням: https://forms.gle/r5tRVDFgzfxY9gHN9

Ми цінуємо ваш час, тож надаємо всім учасникам опитування кілька бонусів:

 • Mind map junior-фахівців, з ресурсами для розвитку, рекомендовані компаніями
 • Добірказ 10 найкращих вебінарів, які виведуть твою кар’єру на новий рівень

🎁Але це ще не все! Серед усіх учасників ми розіграємо:

 • Найкраще університетське худі твого розміру
 • Стильну термочашку
 • Компʼютерну мишку — для навчання й не тільки

Заповнюй опитування, щоб працювати з кращими компаніями разом з #ТвійКНУ!

 

Вітаємо переможців II міжнародної студентської конференції «Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоровʼя» та їх наукових керівників.

 

Рекомендовані онлайн платформи для неформальної освіти

 

Студентський науковий гурток “Молодий управлінець”

Графік проведення засідань студентського наукового гуртка “Молодий управлінець” на кафедрі економіки та менеджменту на  21-22 н.р. 

Студентський науковий гурток “Молодий управлінець” кафедри економіки та менеджменту

Графік проведення засідань студентського наукового гуртка “Молодий управлінець” на кафедрі економіки та менеджменту на 20-21 н.р.

Графік проведення засідань студентського гуртка “Молодий управлінець” на кафедрі економіки та менеджменту  на 19-20 н.р. 

Сертифікати І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із напрямку “Економіка бізнесу”

Наукова діяльність

Про здійснення обмінів молоддю

Українсько-польські обміни молоддю

Конкурс 

Студентські конференції

І Міжнародна студентська наукова конференція

IV Міжнародна наукова конференція «Економіко-соціальні
відносини в галузі ФК та сфері обслуговування»
 

Студентська наукова конференція 

Конференції

Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування, 2023 р.

Електронний репозитарій: “Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування” (ldufk.edu.ua)

Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування, 2017 рік

Електронний репозитарій: “Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування” (ldufk.edu.ua)

Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування, 2019 рік

Електронний репозитарій: “Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування” (ldufk.edu.ua)

Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування, 2021 рік

Електронний репозитарій: “Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування” (ldufk.edu.ua)

Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування, 2022 р.
 

 

Заняття з практиками

Лекція-практикум в рамках дисципліни «Статистика» 23.01.2024

HR-менеджмент 20.10.2022

HR-менеджмент 14.09.2022

Організація праці менеджера 14.02.2022

Державне управління у сфері обслуговування і спорту 15.11.2021 

Організація праці менеджера 27.02.2023

Організація праці менеджера 27.03.2023

Статистика 14.03.2023

Стратегічний менеджмент 13.03.2023

Менеджмент в медіасфері 31.10.2023

Облік та аудит 03.10.2023

Діловий етикет та корпоративна культура 17.02.2023

Лекція-зустріч зі стейкхолдерами у контексті навчальної дисципліни “Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю”

Рекомендовані онлайн платформи для неформальної освіти 

 1. Міжнародна студентська конференція «Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров’я» [інформаційний лист] [реєстрація]
 2. ІV Міжнародна конференція «Економіко-соціальні відносини в галузі ФК та сфері обслуговування» [інформаційний лист] [реєстрація]
 3. X Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу. Оцінювання якості: підходи та інструменти» [інформаційний лист] [реєстрація]
 4. Ювілейна XXV наукова конференція «Молода спортивна наука України» [інформаційний лист] [реєстрація]
кафедра економіки інфіз

Відеоролик виробництва кафедри економіки, менеджменту та готельно-ресторанного бізнесу, який є особливо актуальним та корисним для абітурієнтів, а також широкого кола зацікавленої аудиторії. У проморолику Ви знайдете багато відповідей на різного роду питання про Львівський державний університет фізичної культури та ознайомитесь з атмосферою, яка панує у навчальному закладі. Приємного перегляду!

Прокрутити вгору