Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків

Вовканич Андрій Степанович

Посада – професор
Науковий ступінь – кандидат біологічних наук
Вчене звання – професор
Державні відзнаки і нагороди – Заслужений діяч науки і техніки України (2016 р.).

 

 

 

 

 

Викладає навчальні дисципліни:

 • «Основи практичної діяльності у фізичній терапії»;
 •  «Страхування, переміщення та позиціонування у фізичній терапії».

Відмінник освіти України (1999 р.), нагороджений відзнаками Міністерства освіти і науки України „Петро Могила” (2006 р.) та “За наукові досягнення” (2011 р.).

Освіта:

 • Львівський ордена Леніна державний університет імені Івана Франка, біологічний факультет, 1985 р.;
 • Аспірантура (заочна форма навчання) Державного центрального ордена Леніна інституту фізичної культури (Москва), 1992 р.

Етапи роботи в Університеті:

 • 1989-1993 рр. – старший лаборант кафедри анатомії і фізіології ЛДУФК;
 • 1993-1997 рр. – викладач кафедри анатомії і фізіології;
 • 1993-2014 рр. – вчений секретар інституту/університету;
 • 1997–2014 рр. – завідувач кафедри фізичної реабілітації;
 • 2009 р. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради;
 • 2014 р. – професор кафедри фізичної терапії та ерготерапії/терапії та реабілітації
 • 2014 р. – Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків ЛДУФК.

Наукова діяльність:

 • тема дисертації: «Працездатність окремих груп спортсменів при виконанні повторних статичних навантажень»
 •  напрямки наукових досліджень: регуляція обміну глікопротеїнів; електроелюювання фракцій з поліакриламідного гелю; вплив на діяльність функціональних систем організму спортсменів різних спеціалізацій повторних статичних навантажень; механізми розвитку втоми під час статичних навантажень; підготовка кадрів у сфері фізичної реабілітації; особливості навчальних програм підготовки студентів зі спеціальності «фізична реабілітація»; адаптація навколишнього середовища до потреб неповносправних різних нозологій; фізична реабілітація неповносправних з розладами діяльності опорно-рухового апарату.

• 1996 р – захист кандидатської дисертації;
• 2000 р. – присвоєне вчене звання доцента;
• 2014 р. – присвоєне вчене звання професора.

Підготував 8 кандидатів наук: (Івасик Н.О.,2004 р.; Руденко Р.Є.,2006 р.; Дідух Г.В., 2007 р.; Дикий Б.В.,2010 р.; Рокошевська В.В.,2010 р.; Бас О.А.,2011 р.; Індика С.Я.,2014 р.; Таран І.В.,2014 р.)..

Член робочої групі з розробки Державного стандарту вищої освіти за напрямом підготовки 6.010203 «Здоров’я людини» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», який було затверджено у 2013 році. Член робочої групи з розробки паспорту наукової спеціальності 24.00.03 «Фізична реабілітація».

Упродовж 1999 – 2006 та у 2014 році – голова журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Фізична реабілітація». З 2008 по 2013 рік – член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Фізична реабілітація».

Член редколегії збірника наукових праць «Молода спортивна наука України», журналів «Medical Review» (Польща), «International Journal of Science Culture and Sport» (Туреччина), «Current Research in Public Health» (США), «Gaziantep University Journal of Sport Science» (Туреччина), «Modern Sport» (Ірак). Офіційний рецензент «American Journal of Educational Research» (США)

Був координатором від України спільних проектів «Реабілітаційна програма у Львові» (Україна – Канада, 1995 – 1998 роки), «Рекреаційний спорт для інвалідів» (Україна – Голландія, 1998 – 2001 роки) та «Innovative Rehabilitation Education – Introduction of new master degree programs in Ukraine» (REHAB) (за програмою Erasmus+, 2018 – 2022 роки).

З 1992 року працює як волонтер з Львівським обласним відділенням українського фонду «Реабілітація інвалідів». Неодноразово брав участь як інструктор зі стрільби з лука, бочче та як член групи сервісу у проведенні таборів активної реабілітації інвалідів з пошкодженням хребта і спинного мозку. Брав участь у навчально-методичних семінарах та програмах обміну досвідом роботи з інвалідами з пошкодженням хребта і спинного мозку в Україні, Польщі, Швеції, Голландії.

З 1992 року бере участь у міжнародному русі «Foundations For Freedom». Був організатором чисельних семінарів та конференцій гуманітарної тематики під егідою цього руху.

Опубліковані підручники і посібники:

Вовканич А. С. Вступ до фізичної реабілітації. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник) / А.С. Вовканич. – Л.: Українські технології, 2013. – 186 с. – ISBN 978-966-2328-55-4.

Вовканич А.С. Вступ у фізичну реабілітацію. (Рекомендовано Міністерством України у справах сім`ї, молоді та спорту як навчальний посібник) / А.С. Вовканич. – Л.: Українські технології, 2008. – 200 с.

Вовканич А. С. Інструктивні матеріали по догляду за хворими з травмою спинного мозку. / А. С. Вовканич. – Л.: Солар 2000, 2000. – 56 с.

Довідник для студентів першого курсу, які навчаються за європейською кредитно-трансферною системою (ECTS). / уклад. Музика Ф. В., Вацеба О. М., Вовканич А. С. [та ін..] – Львів: Українські технології, 2005. – 84 с.

Довідник для студентів першого та другого курсів, які навчаються за європейською кредитно-трансферною системою (ECTS). / уклад. Музика Ф.В., Вацеба О. М., Вовканич А. С. [та ін..] – Львів: Українські технології, 2006. – 160 с.

Методичний посібник до лабораторних занять по фізіології. / уклад. Балика Т. Є., Вовканич А. С. Голубій Є. М. [та ін..] – Львів: [б. в.], 1990 р.. – 144 c.

Наукові праці

Профіль в Google Scholar

Бібліометрика української науки

E-mail: fr@ldufk.edu.ua

Прокрутити вгору