Редакційно-видавничий відділ

▶ 24.12.2008 р. Львівський державний університет фізичної культури внесено до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції. Університет отримав свій видавничий ідентифікатор у системі Міжнародної стандартної нумерації книг ISBN.

▶ 05.11.2019 р. Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського згідно з вимогами статті 16 Закону України «Про видавничу справу» у зв’язку із зміною найменування суб’єкта видавничої справи отримав нове Свідоцтво ДК №6963

▶ Редакційно-видавничий відділ разом із вченою радою координує видавничу діяльність Університету і забезпечує додрукарську підготовку навчальної, навчально-методичної, наукової, довідкової літератури для вищої школи та самоосвіти. Уся продукція має належний видавничий супровід – міжнародні стандартні номери книг, УДК, знак охорони авторського права. Обов’язкові примірники усіх видань ми розсилаємо за адресами, що передбачає Закон України «Про видавничу справу».

▶ Важливий напрям роботи підрозділу – наукові періодичні видання, у яких публікуються результати дисертаційних досліджень із фізичного виховання, спорту, фізичної терапії та ерготерапії. Примірники періодичних видань ЛДУФК ім. Івана Боберського отримують бібліотеки провідних навчальних закладів фізичної культури та спорту, профільні інститути і факультети.

▶ Працюючи над зростанням рівня фахівців із фізичного виховання, спорту, фізичної терапії та ерготерапії, співробітники редакційно-видавничого відділу надають допомогу при підготовці праць на здобуття наукових ступенів.

▶ Наш колектив постійно підвищує свою кваліфікацію. Зокрема, працівники беруть участь в освітніх програмах зі сфери літератури, книжкової та редакторської справи Центру літературної освіти LITOSVITA. Наші редактори є членами Асоціації українських редакторів (АУРа).

 

НАШІ КОНТАКТИ:

вул. Костюшка, 11, к.136.
м. Львів, 79007
тел. +38 (032) 261-59-90
e-mail: redaktor@ldufk.edu.ua

 

Прокрутити вгору