Публікації в Scopus i Web of Science

Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК, опубліковані у закордонних журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus i Web of Science

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[згорнути]
Прокрутити вгору