Історія кафедри

Кафедра фізичної реабілітації була утворена 5 липня 1994 року на базі кафедри «Лікувальної фізичної культури і лікарського контролю». За час свого існування кафедра двічі перейменовувалася: у 2007 році їй було надано назву «Фізичної реабілітації і спортивної медицини», у 2008 році повернуто попередню назву – «Фізичної реабілітації». Фізична реабілітація, яка знаходилася на стику галузей фізичного виховання і охорони здоров’я, сьогодні (з 2016 року) повністю передана галузі знань 227 – «Охорона здоров’я». З цього часу кафедра носить назву «Фізичної терапії та ерготерапії». Випускникам кафедри (здобувачам першого рівня вищої освіти) присвоюється професійна кваліфікація – бакалавр фізичної терапії та ерготерапії.

До 2019 року кафедра знаходилась у приміщенні корпусу ЛДУФК на вул. Дудаєва, 8, з 2020 р – у приміщені корпусу ЛДУФК «СКІФ» на вул.Черемшини, 17.

Завідували кафедрою:

з 1994 по 1996 рік – к.м.н., доцент Чернова Л.В.;

з 1996 по 1997 рік – д.м.н., професор Сафронова Г.Б.;

з 1997 по 2013 рік – к.б.н., доцент Вовканич А.С.;

з 2013 по 2014 рік – д.б.н., професор Баранецький Г.Г.;

з 2014 по 2016 рік – д.м.н., професор Яремко Є.О.;

з 2016 по 2019 рік – д.м.н., професор Мазепа М.А.;

з 2019 по даний час ­– д.б.н., професор Коритко З.І.

з 2020 року по даний час –  в.о. завідувача кафедри Ціж Л.М.

Кафедра фізичної терапії та ерготерапії ЛДУФК забезпечує підготовку кваліфікованих спеціалістів у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 227 «Фізична терапія та ерготерапія» за новими освітніми програмами для підготовки бакалаврів та магістрів. Освітні програми повністю модернізовані у відповідності до нових стандартів, у яких 65 % навчальних дисциплін забезпечують оволодіння студентами спеціальними (фаховими) компетентностями. Зокрема, студенти отримують сучасні теоретичні знання і практичні навички із використання сучасних реабілітаційно-оздоровчих технологій для профілактики, збереження й відновлення здоров’я людини при різних захворюваннях і травмах, а також для поліпшення якості життя інвалідів.

Високий рівень підготовки студентів забезпечує висококваліфікований викладацький склад кафедри: 5 професорів (д.б.н., проф. Коритко З.І.; д.м.н., проф. Мазепа М.А.; д.м.н., проф. Паєнок О.С.; д.м.н., проф. Корольков О.І. та к.б.н., проф. Вовканич А.С.) та 7 доцентів (к.фіз.вих.н., доц. Тимрук-Скоропад К.А.; к.фіз.вих.н, доц. Крук Б.Р.; к.фіз.вих.н., доц. Стасюк О.М.; к.фіз.вих.н., доц. Ціж Л.М.; к.фіз.вих.н, доц. Тиравська О.І.; к.м.н., доц. Гула Г.В.; к.фіз.вих.н., доц. Бас О.А.).

Повний склад працівників кафедри

Пріоритетними напрямками роботи кафедри є організація навчального процесу з урахуванням запиту практичної медицини до реабілітаційних послуг фізичного терапевта та ерготерапевта; оволодіння компетентностями, згідно стандартів освіти бакалавра та магістра фізичної терапії, ерготерапії, а також організація наукових досліджень у фізичній терапії та ерготерапії на засадах доказової медицини.

Після закінчення бакалаврату випускники кафедри – бакалаври фізичної терапії та ерготерапії, можуть продовжити навчання у магістратурі та аспірантурі.

У 1994 році завдяки зусиллям вченого секретаря інституту к. б. н. Вовканича А. С. та реабілітолога з Канади Кунанець О. О. розпочалася співпраця ЛДІФК з Канадським агентством міжнародного розвитку (CIDA) за українсько-канадською програмою «Партнери в охороні здоров’я» і проектом «Реабілітаційна програма у Львові». Метою проекту була допомога інституту у розробці та впровадженні, вперше на Україні, навчальної програми з «Фізичної реабілітації». Програма була задумана як комбінація дисциплін з фізичної та працетерапії і включала курси з реабілітації при ортопедичних, нейрологічних, педіатричних, геронтологічних проблемах та порушеннях у діяльності серцево-судинної і дихальної систем.
З канадського боку у проекті брали участь: Центр розвитку общинно базованої реабілітації при університеті Квінз (Кінгстон, Онтаріо), університети Манітоба (Вінніпег, Манітоба) та Мак Мастер (Гамільтон, Онтаріо). Значне сприяння проекту здійснювала Всесвітня організація інвалідів («Disabled People International») та Фонд «Діти Чорнобиля» (Торонто, Онтаріо).
Співпраця здійснювалась на підставі угод, укладених між інститутом та програмою «Партнери в охороні здоров’я» у грудні 1994 та грудні 1995 років з терміном дії до кінця 1997 року. Протягом цього періоду у ЛДІФК читали лекції, проводили практичні заняття та керували клінічною практикою студентів 11 канадських спеціалістів. Інститут отримав понад 50 найменувань методичної і наукової літератури з питань реабілітації, значну кількість слайдів та відеофільмів, реабілітаційне обладнання. 5 випускників та викладачів ЛДІФК проходили додаткове навчання за спеціальністю в університеті Манітоби.
За цей же час у ЛДІФК була розроблена і впроваджена у навчальний процес 1-річна програма підготовки спеціалістів з фізичної реабілітації для його випускників, яку з вересня 1995 до червня 1998 закінчило 42 студенти. Зараз ці випускники працюють у реабілітаційних центрах та закладах системи охорони здоров’я у Львівській, Івано-Франківській, Донецькій областях.
З 1996/97 навчального року розпочалася підготовка студентів за 4-річною навчальною програмою. У 1997 році інститут отримав від Міністерства освіти ліцензію на право здійснення освітньої діяльності за спеціальністю 7.010202 «Фізична реабілітація». У цьому ж році була розроблена і затверджена Державним комітетом України з фізичної культури і спорту та Міністерством праці України професійно-кваліфікаційна характеристика «Спеціаліст з фізичної реабілітації». У 1998 році за поданням інституту професія «Фахівець фізичної реабілітації» була внесена до класифікатора спеціальностей в Україні (Стандарти: Інформаційний покажчик. Держстандарт України. К., «Стандарти». — Держстандарт України, 1998, №5. — С. 86).
Викладачі та студенти ЛДІФК брали участь у підготовці та проведенні таборів активної реабілітації інвалідів з пошкодженням спинного мозку у 1992 — 2002 роках на Україні (у Львові, Києві, Рівному, Миколаєві), в Білорусі та в Литві. Вони були учасниками міжнародних семінарів з реабілітації інвалідів різних нозологій та проходили стажування у центрах реабілітації у Швеції, Польщі та Чехії.
У березні 1998 року кафедрою фізичної реабілітації проведено всеукраїнський семінар «Проблеми підготовки спеціалістів з фізичної реабілітації», участь у якому взяли представники вищих навчальних закладів, реабілітаційних центрів та установ соціального захисту.
У травні 1998 року було розпочато спільний проект з Міжнародною організацією RESPO DS-DI, яка співпрацює з Міжнародною організацією інвалідів та Міжнародним Олімпійським комітетом. Метою цього проекту є розвиток рекреаційного спорту для інвалідів. Впродовж 1998 — 2001 років було проведено 4 семінари «Рекреаційний спорт для інвалідів», які стосувались питань занять рекреаційним спортом з особами з пошкодженням хребта і спинного мозку, церебральним паралічем, з вадами розумового розвитку, незрячими. Понад 120 учасників семінарів отримали міжнародні сертифікати про участь у них, а 7 студентів і випускників ЛДІФК — міжнародні сертифікати інструкторів з рекреаційного спорту, які дають їм право займатися фізичною культурою і спортом з неповносправними різних нозологій.
Випускниками та студентами інституту була створена та офіційно зареєстрована Львівська обласна організація активної реабілітації неповносправних осіб «Стимул», яка вже два роки проводить щотижневі заняття фізичною культурою і рекреаційним спортом для інвалідів на базі спортивного манежу ЛДІФК (діти з синдромом Дауна, діти з школи №103, діти з церебральним паралічем, особи з пошкодженням спинного мозку), шкіл №36 (спільнота «Віра і Світло»), 102 і 104, реабілітаційному центрі «Левеня» (діти з вадами зору).
Випускниками інституту створена вперше в Україні обласна асоціація спеціалістів з фізичної реабілітації, яка покликана відстоювати професійні інтереси реабілітологів та слідкувати за дотриманням професійних стандартів. Асоціацією започатковано видання бюлетеня, здійснено переклад і видано українською мовою підручник І. Окамото «Основи фізичної реабілітації», проведено ряд навчально-методичних семінарів.
В інституті вперше на Україні підготовано і видано навчальний посібник «Основи фізичної реабілітації», та підручник «Фізична реабілітація», перевидано навчальний посібник «Інструктивні матеріали по догляду за хворими з травмою спинного мозку». Готуються до друку навчальні посібники з «Вступу у спеціальність», «Основ медичних знань», «Методів дослідження в лікарському контролі», «Хрестоматія з фізичної реабілітації».
Спільно з Каліфорнійським товариством допомоги Україні було перекладено та видано 6 методичних посібників (загальним тиражем 6000 примірників), які стосуються питань опіки і фізичної реабілітації неповносправних осіб та опанування навичками користування інвалідним візком. Ці посібники були розповсюджені серед громадських організацій інвалідів та реабілітаційних центрів Львова і області, а також передані у вищі навчальні заклади Житомира, Луцька, Києва.

З 2016 року, коли фізична терапія, ерготерапія увійшли до 227- «Охорона здоров’я», кафедру очолила д.м.н., професор Мазепа М.А. (2016-2019 рр., з 1.09.2019 професор кафедри), яка вперше розпочала знайомити студентів з Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я і формулюванням на її основі реабілітаційного діагнозу; втілювати у навчальний процес нову парадигму ерготерапії.

15 листопада 2018 року з ініціативи ректора ЛДУФК професора Е.Н. Приступи розпочався масштабний проект розвитку реабілітаційної галузі — REHAB: Інноваційна реабілітаційна освіта — впровадження нових магістерських програм в Україні в рамках програми ЄС Еразмус+ у сфері вищої освіти за участі вищих навчальних закладів України. Запланована тривалість проекту 3 роки. Координатор проекту проректор з наукової роботи та зовнішніх зв’язків, професор кафедри фізичної терапії та ерготерапії А.С. Вовканич. У проекті беруть участь десять партнерів, серед яких Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.

В рамках реалізації проекту програми Еразмус+ №598938-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP «Інноваційна  реабілітаційна освіта – впровадження нових магістерських програм в Україні REHAB» (грантова угода 2018-2963/001-001) з 24 по 29 лютого 2020 року на базі Національного університету фізичної культури проходила Зимова школа з фізичної терапії, в якій приймали участь викладачі та студенти кафедри фізичної терапії та ерготерапії ЛДУФК ім. Івана Боберського.

В рамках проекту Еразмус+ Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського отримав 20 книг з фізичної терапії і на кафедру фізичної терапії та ерготерапії закуплено обладнання для 3-х практичних та однієї навчальної лабораторії, яке використовується для практичної та теоретичної підготовки студентів та магістрантів.

Спеціалісти, підготовані в інституті працюють також у закладах системи охорони здоров’я, реабілітаційних центрах, навчальних закладах Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Київської, Житомирської, Донецької областей, а також в Росії., Білорусі, Словенії, Канаді. У відгуках щодо якості роботи випускників інституту спеціальності «Фізична реабілітація» позитивно оцінюється рівень їх підготовки та якість послуг, які вони надають.
Прокрутити вгору